Stipendier

Under din studietid finns möjlighet att söka stipendier ur interna stiftelser och fonder. GIH utlyser stipendier varje vår och höst. 

Stipendier vid GIH

När utlysningen öppnar skickas information via e-post till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan. Avkastningen från fondernas kapital avgör vilka fonder som är öppna för ansökan.

Stiftelsenämnden ansvarar inte för externa stipendieansökningar och utlysningar från företag och utomstående högskolor.

Vilka stipendier finns att söka?

Här listas de fonder som GIH hanterar och där du kan söka stipendier.

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Stipendiet utdelas i syfte att stödja forskning som direkt eller indirekt syftar till förebyggande insats, tidig upptäckt, behandling eller annan relevant insats gällande hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till studenter som är kvinnor och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 procent av disponibelt belopp ska avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp ska 15 procent avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Ansökan

Ansökan för hösten 2022 stängde 19 oktober 2022.

Den här omgången var följande stipendier öppna för ansökan:

 • Elin Johnsons fond och Samfonden
 • Karin Ljungwaldhs fond
 • Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse
 • Överste och Fru Adolf Johnssons fond

För att ansöka om stipendier behöver du fylla i och skicka in en blankett. Det finns en ansökningsblankett för varje öppen fond. Du hittar alla blanketter nedan under rubriken "Blanketter".

Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten och medföljande utbetalningsunderlag.
 2. I ansökan specificerar du vad du vill köpa och den sammanlagda kostnaden för detta. I utbetalningsunderlaget anger du dina bankuppgifter.
 3. Lämna ansökan i postlådan som finns vid GIH:s reception och som är märkt "Stipendier". Observera att det inte går att skicka in ansökan via e-post.
 4. När ansökan väl är inlämnad kan du inte få tillbaka eller komplettera den. Om du vill spara en kopia bör du därför göra den innan du lämnar in ansökan.

 • Studieintyg från Ladok ska bifogas i ansökan så att det syns vilka kurser vid GIH som du har läst. Du kan välja om du bifogar ett nationellt studieintyg eller studieintyget där endast GIH:s kurser finns med. Du behöver inte bifoga ditt registreringsintyg.
 • Godkänt resultat ska ha uppnåtts på alla tidigare läsår vid GIH med 60 högskolepoäng varje läsår. Om du tidigare har fått stipendium från GIH behöver du också ha lämnat in din redovisning. Missar du att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.
 • Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond. Om du blir beviljad ett stipendium behöver du därmed vänta ett helt år innan du kan bli behörig till samma fond igen.

Beslut och utbetalning

Granskning, bedömning och beslut om vilka som erhåller stipendier tar cirka två månader. Utbetalning görs ungefär en månad efter beslut.

Redovisning

Om du får din stipendieansökan beviljad ska du redovisa vad du har köpt.

Redovisning görs på blanketten "Redovisningsblankett" som du hittar nedan under rubriken "Blanketter". Kvitton, eller bestyrkta kopior på kvitton, på alla saker du har köpt ska bifogas.

En bestyrkt kvittokopia är en kopia på ett kvitto där det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Observera att GIH kan göra stickprov och begära att få se dina originalkvitton.

Du kan skicka in din redovisningsblankett och kvitton på tre olika sätt:
 • Via e-post till stiftelsenamnden@gih.se.
 • I postfacket ”Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA)” på våning 5.
 • Med vanlig post till GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. Märk brevet med ”UFA/Redovisning av stipendium”.

Sista datum för redovisning är:

 • 8 juni för stipendier till hösten
 • 31 december för stipendier till våren

Blanketter

Här hittar du alla blanketter du behöver för att söka stipendier vid GIH.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Hitta på sidan

Kontakt

 • Malin Rydegran´s profilbildHandläggare med internationell inriktningMalin Rydegranmalin.rydegran@gih.se08-120 53 870
Senast ändrad:10 Jan 2023