Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen. Här kan du läsa om hur du ansöker om ditt examensbevis, regler och annat som du behöver veta.

Överlämning av examensbevis

Examensnivåer

GIH utfärdar examen på tre nivåer

Grundnivå

Avancerad nivå

Forkarnivå

Högskoleexamen (120 hp)

Magisterexamen (60 hp)

Licentiatiexamen (120 hp)

Kandidatexamen (180 hp)

Masterexamen (120 hp)

Doktorsexamen (240 hp)

Yrkesexamen (mindre än fyra års heltidsstudier)

Yrkesexamen (4 års studier eller mer)


Mer information om vad som gäller för examen finns i GIH:s examensordning.

Ansöka om examen

Vill du ta ut en examen måste du själv ansöka om den. Din ansökan prövas både mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas ett examensbevis där det framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Du får examensbeviset på både svenska och engelska.

Tillsammans med examensbeviset bifogas ett Diploma Supplement som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.

Om du läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset av den högskola där sista kursen slutförts. Undantag görs om högskolorna kommit överens om något annat. Under förutsättning att GIH har examensrätt för den sökta examen utfärdar GIH examen.

Ansökan om examensbevis görs via Ladok. Du loggar in med ditt studentkonto. Har du inget aktivt studentkonto skaffar du dig inloggningsuppgifter på eduID. (Om du loggar in med eduID väljer du det alternativet i stället för Inloggning via ditt lärosäte på inloggningssidan i Ladok.)

Viktigt att tänka på

Examensbeviset är en originalhandling, vilket innebär att det bara upprättas i ett exemplar. Om du ändå skulle behöva ett nytt så kan du beställa en kopia av högskolans arkivkopia.

Läs noga igenom examensbeviset. Vid eventuella felaktigheter kontakta omgående examen@gih.se. Notera att eventuella fel som påtalas alltför sentt inte alltid kan åtgärdas.

Handläggningstiden varierar under året beroende på arbetsbelastning och ärendets karaktär. Normalt överstiger inte handläggningstiden åtta veckor. Under juni-augusti är arbetsbelastningen extra hög och handläggningstiden kan då kan öka till cirka tio veckor.

Observera att ditt ärende inte kan hanteras förrän alla kurser som ska ingå i examen är avslutade och ansökan är komplett.

Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till högskolans överklagandenämnd.

Instruktioner för hur du gör för att överklaga får du i samband med avslaget.

Delning av examen

Du som har en registrerad examen i Ladok kan dela den med valfri mottagare, exempelvis en arbetsgivare. Du delar då en kod som gör det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll

Gör så här för att dela information om din examen:

  1. Logga in i Ladok. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Gå till ”Examen och bevis”.
  3. Välj ”Dela bevis”.
  4. Dela informationen om din examen med valfri mottagare genom kontrollkoden du får.

Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter om din examen. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Vanliga frågor om examen

Här hittar du svar på vanliga frågor om examen och examensbevis.

Vad krävs för att få ut en kandidatexamen?

Kandidatexamen kan du få när du har läst 180 högskolepoäng, motsvarande tre års studier på heltid. Minst 90 av dessa högskolepoäng ska vara i ett huvudområde. Eventuella lokala regler framgår i den lokala examensordningen för högskolan.

Kan jag ta med kurser från annan svensk högskola/universitet i en examen?

Ja, de får dock inte innehållsmässigt överlappa de kurser du läst på GIH. Studerar du på ett yrkesprogram måste kurserna från annan högskola alltid tillgodoräknas/tillgodogöras inom programmet av ansvarig institution, innan examensbeviset kan utfärdas.

Kan jag ta med kurser på avancerad nivå i en kandidatexamen?

Ja. En kandidatexamen ska i huvudsak innehålla kurser på grundnivå, men kurser på avancerad nivå kan ingå. Tänk dock på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen.

Kan jag ta med kurser på grundnivå i en magister- eller masterexamen?

Ja, men det finns begränsningar och kan även vara reglerat ytterligare i den lokala examensordningen. I normalfallet gäller att högst 15 hp från grundnivå kan ingå i en magisterexamen, och högst 30 hp i en masterexamen. Avser du att söka en examen på avancerad nivå måste du först ha en examen på grundnivå. Anledningen till detta är att du först kan gå vidare till nästa nivå i utbildningsstrukturen när du avslutat den förra.

Kurser som inte av avslutade – kan jag ta med dessa i min examen?

Utgångspunkten är att kurser ska vara avslutade för att kunna användas i en examen. Om du läst en kurs vid GIH kan det i vissa fall prövas om en del av en kurs kan användas i en examen. Det gäller då att delkursen eller delmomentet är tydligt avgränsat och att det är tydligt att lärandemålen för den delen av utbildningen har uppfyllts genom delmomentet/delkursen.

Kan jag ta ut flera examina?

Du kan endast få en kandidat-, magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde.

Vilka andra ämnen kan jag ta med i min ämneslärarexamen vid GIH?

Enligt överenskommelse erbjuder GIH ämnesstudier i andra ämnet vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Efter fullgjorda studier vid GIH samt i andra ämnet, utfärdar GIH ämneslärarexamen i idrott och hälsa med ett andra ämne.

Vilken examen kan jag ta ut när jag är klar med kompletterande pedagogisk utbildning, KPU?

Du kan ta ut en ämneslärarexamen mot åk 7–9 eller ämneslärarexamen mot gymnasieskolan, beroende på vad du blivit bedömd behörig för och antagen till.

Mer information om vilken behörighet du får genom din examen finns på Skolverkets webbplats.

Vad är skillnaden på examen och legitimation?

Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation.

Du kan få fler behörigheter i lärarlegitimationen än de som ingår i din lärarexamen. I regel krävs 45 hp för varje nytt ämne för åk 7-9, och 90 hp i varje nytt ämne för gymnasieskolan. Undantagen är svenska, samhällskunskap och musik där det krävs 90 hp respektive 120 hp för dessa ämnen för utökad behörighet.

Kan jag få ett nytt examensbevis?

Om du har förlorat ditt examensbevis kan du skicka e-post till examen@gih.se för att få en kopia av ditt examensbevis. Examensbevis utfärdade före 1992 hänvisas till Riksarkivet i Arninge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du fått ett nytt personnummer, skicka e-post till examen@gih.se för att få ett nytt examensbevis. Det kan handla om att du fått ett svenskt personnummer efter att ha studerat med ett tillfälligt, kanske på grund av till exempel skyddad identitet.

Du kan inte få ett nytt examensbevis på grund av att du har bytt namn.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/examen

Hitta på sidan

Frågor?

Har du några frågor kan du kontakta oss på examen@gih.se.

Senast ändrad:3 Okt 2023