Studieavbrott och uppehåll

Det kan hända att du behöver avbryta dina studier eller göra ett studieuppehåll. Om det blir aktuellt är det viktigt att du vet vad som gäller.

Studieavbrott

Här kan du läsa om vad som gäller för studieavbrott på program och kurs.

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ditt program. När du gör ett studieavbrott läggs en avbrottsnotering in i Ladok från och med avbrottsdatumet.

Anmäla studieavbrott

En anmälan om studieavbrott på program gör du själv i Ladok.

Gör så här:

  1. Logga in i Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Klicka på programmet
  3. Klicka på "Jag vill inte läsa denna utbildning"
  4. Bekräfta ditt val

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du kontrollerar att alla avklarade poäng blivit inrapporterade i Ladok innan du lämnar in en ansökan om studieavbrott. Kurser inom programmet kan inte slutföras efter avbrottsdatumet. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i Ladok.

Tidigt avbrott

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter programstarten räknas det som ett tidigt avbrott. Då kan du själv göra detta via ”Mina sidor” på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därefter meddelar du GIH.

En anmälan om studieavbrott på kurs gör du själv i Ladok.

Gör så här för att anmäla studieavbrott på kurs:

  1. Logga in i Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Klicka på kursen under ”Inte avklarade”.
  3. Klicka på ”Jag vill inte läsa denna utbildning”.
  4. Bekräfta ditt val.

Om du avbryter dina studier efter kursstart har du rätt att söka kursen på nytt. Antagning sker då i konkurrens med övriga sökande.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid. Det kan vara på grund av till exempel sociala eller medicinska skäl, vård av barn eller värnplikt. Studieuppehåll kan beviljas med eller utan platsgaranti.

Du har rätt att ansökan om studieuppehåll om du aktivt har bedrivit studier under minst en termin med minst 15 högskolepoäng och godkänt resultat. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas, dock för totalt två läsår.

Studieuppehåll under utbildningens första termin kan endast beviljas om uppehållet är påkallat av akut långvarig sjukdom eller andra särskilda skäl som uppkommit efter det att du antagits till utbildning vid GIH.

Studieuppehåll med platsgaranti beviljas om särskilda skäl föreligger. Det kan till exempel handla om sociala eller medicinska skäl eller särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackligt uppdrag.

Vid beviljande av studieuppehåll med platsgaranti så beslutas även om termin och kurs för återupptagande av studier.

Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett som sänds till registrator på registrator@gih.se för diarieföring.

Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker de åberopade omständigheterna. Ansökan behandlas och beslutas av utbildningsavdelningen alternativt prefekt.

Återuppta dina studier

Har du haft ett studieuppehåll och vill börja plugga igen? Då ska du ansöka om återupptagande av studier.

Hitta på sidan

Återuppta dina studier

Har du haft ett studieuppehåll och vill börja plugga igen? Då ska du ansöka om återupptagande av studier.

Senast ändrad:22 Aug 2023