Återupptagande av studier

Om du har haft studieuppehåll och vill börja studera igen ska du ansöka om återupptagande av studier. Här kan läsa mer om vad som gäller för GIH:s olika program.

Hälsopromotionsprogrammet, tränarprogrammet, masterprogrammet och forskarutbildning

För att återuppta dina studier på hälsopromotionsprogrammet, tränarprogrammet, masterprogrammet eller utbildning på forskarnivå måste du ansöka på en särskild blankett. Blanketten skickas till GIH:s registrator på registrator@gih.se.

Sista ansökningsdag för studier på höstterminen är den 15 april. Sista ansökningsdag för studier på vårterminen är den 15 oktober.

Ämneslärarprogrammet, idrott och hälsa och KPU

För att återuppta dina studier på ämneslärarprogrammet, idrott och hälsa 120 hp eller kompletterande pedagogisk utbildning måste du ansöka på en särskild blankett. Blanketten skickas till GIH:s registrator på registrator@gih.se.

Sista ansökningsdag för studier på höstterminen är den 15 april. Sista ansökningsdag för studier på vårterminen är den 15 oktober.

Hitta på sidan

Senast ändrad:30 Maj 2023