upptäck världen

Internationella möjligheter

Är du sugen på omväxling? Vill du uppleva en ny kultur? Genom att studera eller praktisera utomlands får du fördjupade ämnes-, språk- och kulturella kunskaper, samtidigt som du ytterligare kvalificerar dig för arbetsmarknaden.

Ta chansen och läs en del av din utbildning utomlands! Du kan plugga som utbytesstudent inom ramen för GIH:s utbytesavtal, eller på egen hand som så kallad freemover.

GIH:s internationella handläggare finns till för att hjälpa dig som är intresserad av att studera eller praktisera utomlands. Skicka e-post till handläggarna via länken ovan.

Som GIH-student kan du söka stipendium för att praktisera, göra datainsamling eller skriva uppsats utomlands.

studenter berättar"Plugga utomlands är det bästa vi gjort!"

Hur är det att flytta till ett annat land och studera? Två som vet är GIH-studenterna Sonja Ruohonen och Robin Ejby som tog chansen och pluggade vid Deutsche Sporthochschule i Tyskland. Ett beslut de aldrig ångrat.