Praktisera utomlands

Som GIH-student kan du söka stipendium för att praktisera, göra datainsamling eller skriva uppsats utomlands. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du söker.

Kollegor sitter och pratar

Praktik genom Erasmus+

Utlandspraktik erbjuds inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+. Genom ett Erasmus+ praktikstipendium får du möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett annat europeiskt land.

Praktiken ska ha relevans för din utbildning och du ansvarar själv för hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av GIH.

Stipendiebeloppet kan variera från år till år och baseras på antal dagar som du praktiserar utomlands samt vilket land du åker till.

Stipendiebelopp läsåret 2022/2023

Grupp

Länder

Euro/månad (30 dagar)

Grupp 1

(Länder med höga levnadskostnader)

Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien

660 euro/månad

Grupp 2

(Länder med medelhöga till låga levnadskostnader)

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

550 euro/månad

Extra bidrag vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att få extra bidrag. Du kan ansöka om extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmuspraktiken. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller studenten får och som inte finansieras på annat sätt.

Villkor

Här hittar du information om vilka villkor som gäller för att få ett Erasmus+ praktikstipendium.

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du:

  • ha tagit minst 30 högskolepoäng vid GIH.
  • vara registrerad och aktiv heltidsstuderande vid GIH, med avsikt att ta examen vid GIH,
  • ha ordnat en praktikplats som är relevant för din utbildning,
  • få din praktik erkänd genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement (gäller ej "recent graduate" praktik),
  • praktisera heltid vid en godkänd praktikplats i två till tolv månader enligt överenskommen praktikplan,
  • inte ha deltagit i Erasmus+ under samma utbildningsnivå, så att den sammanlagda mobilitetstiden blir mer än 12 månader,
  • innan utbytet ha upprättat en praktikplan (Learning Agreement), signerat ett stipendieavtal (Grant Agreement) och gjort ett obligatorisk språktest (OLS),
  • efter utbytet göra ett språktest (OLS), lämna in ett praktikintyg (Traineeship Certificate) och besvara en elektronisk enkät (Student Participant Report).

Länder i Erasmus+

Du kan genomföra din Erasmuspraktik i något av följande länder:

Olika former av praktik

Här kan du läsa mer om vilka olika former av praktik du kan göra genom Erasmus +.

Praktik eller datainsamling inom ramen en uppsatskurs eller VFU (om det gäller en heltidspraktik under minst två månader), som en del av din utbildning vid GIH.

Praktik utöver ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik, innan examen.

Icke-poänggivande praktik inom tolv månader efter examensbevisets datum. Observera att du behöver ansöka om Erasmuspraktik under din sista termin på GIH medan du fortfarande är registrerad student.

Ansökan

För mer information om Erasmus+ praktik och hur du ansöker, kontakta GIH:s internationella handläggare på e-post international@gih.se.

Mer information

Hitta på sidan

Kontakt

Studera utomlands

Som GIH-student kan du välja att studera utomlands, både via utbytesavtal eller på egen hand.

Senast ändrad:1 Jun 2023