Praktisera utomlands

Som GIH-student kan du söka stipendium för att praktisera, göra datainsamling eller skriva uppsats utomlands. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du söker.

Kollegor sitter och pratar

Praktik genom Erasmus+

Utlandspraktik erbjuds inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+. Genom ett Erasmus+ praktikstipendium får du möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i deltagande länder och territorier. Praktiken ska ha relevans för din utbildning och du ansvarar själv för hitta en praktikplats.

Stipendiebeloppet kan variera från år till år och baseras på antal dagar som du praktiserar utomlands samt vilket land du åker till.

Du kan genomföra praktik inom Erasmus+ i något av följande länder:


Stipendienivåer från läsåret 2024/2025

Grupp

Länder

Euro/månad (30 dagar)

Grupp 1

(Länder med höga levnadskostnader)

Danmark, Finland, Irland, Island*, Italien, Liechtenstein*, Luxemburg, Norge*, Schweiz**

710 euro/månad

Grupp 2

(Länder med medelhöga till låga levnadskostnader)

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

660 euro/månad

Extra bidrag vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att få extra bidrag. Du kan ansöka om extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmuspraktiken. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller studenten får och som inte finansieras på annat sätt.

Grönt resande

Hållbarhet är en av grundpelarna i programperioden för Erasmus+. Du kan få ett resebidrag för grönt resande, genom ett engångsbelopp på 50 euro och ordinarie dagsbelopp för upp till två resdagar vid ut- och återresa. Exempel på restyper är resa med tåg, buss eller bilpool – både till och från värdlandet. Tänk på att du behöver meddela hållbart resande innan utresa och ska kunna styrka det genom uppvisad resehandling.

Villkor

Här hittar du information om vilka villkor som gäller för att få ett Erasmus+ praktikstipendium.

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du:

  • ha tagit minst 30 högskolepoäng vid GIH.
  • vara registrerad och aktiv heltidsstuderande vid GIH, med avsikt att ta examen vid GIH,
  • ha ordnat en praktikplats som är relevant för din utbildning,
  • få din praktik erkänd genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement (gäller ej "recent graduate" praktik),
  • praktisera heltid vid en godkänd praktikplats i två till tolv månader enligt överenskommen praktikplan,
  • inte ha deltagit i Erasmus+ under samma utbildningsnivå, så att den sammanlagda mobilitetstiden blir mer än 12 månader,
  • innan utbytet ha upprättat en praktikplan (Learning Agreement), signerat ett stipendieavtal (Grant Agreement) och gjort ett obligatorisk språktest (OLS),
  • efter utbytet göra ett språktest (OLS), lämna in ett praktikintyg (Traineeship Certificate) och besvara en elektronisk enkät (Student Participant Report).

Olika former av praktik

Här kan du läsa mer om vilka olika former av praktik du kan göra genom Erasmus +.

Praktik eller datainsamling inom ramen en uppsatskurs eller VFU under minst två månader, som en del av din utbildning vid GIH.

Vid kortare utbytesperioder kan du ansöka om Blandad mobilitetsutbyte. Det innebär en fysisk mobilitet som pågår i 5-30 dagar som ska kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat. För studenter ska en blandad mobilitet tillgodoräknas som en del av utbildningen.

Praktik utöver ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik, innan examen.

Icke-poänggivande praktik inom tolv månader efter examensbevisets datum. Observera att du behöver ansöka om Erasmuspraktik under din sista termin på GIH medan du fortfarande är registrerad student.

Ansökan

För mer information om Erasmus+ praktik och hur du ansöker, kontakta GIH:s internationella handläggare på e-post international@gih.se.

Mer information

Hitta på sidan

Kontakt

Studera utomlands

Som GIH-student kan du välja att studera utomlands, både via utbytesavtal eller på egen hand.

Senast ändrad:15 Apr 2024