Stöd och service

Praktiskt stöd

Som student har du tillgång till olika typer av stöd, som bland annat studie- och karriärvägledning, IT-support och pedagogiskt stöd. Här hittar du information om stöd och service vid GIH.

Som student kan du ha funderingar kring din utbildning och dina framtida karriärvägar. GIH:s studie- och karriärvägledare ger dig stöd i frågor som rör din utbildning och framtid.

Till Studenthälsan är du välkommen på samtal och aktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier.

Det är viktigt att du känner till vad du ska göra om något allvarligt händer. Här finns viktig information om vad som gäller vid olika typer av händelser och kriser.