Skolprojektet för hjärnhälsa – En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation hos ungdomar

School project for brain health - A school-based intervention to improve mental health, cognitive function, academic performance in adolescents

Projektledare

 • Gisela Nyberg

Institution

 • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

 • KK-stiftelsen
 • Skandias Stiftelse Idéer för livet
 • Familjen Kamprads stiftelse
 • Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige)

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

There has been an increase in self-reported mental health problems in recent years. Also, the majority of adolescents do not reach the physical activity recommendation. In parallel, there is great variation in health, reading and academic performance depending on socioeconomic background. The aim of this study is to develop a universal, collaborative, multi-component intervention and evaluate effects on mental and physical health, cognitive function and academic performance. Also, to provide schools with effective strategies on how to sustainably support healthy brain functions and academic performance in adolescents.

There will be 2 sub-studies: 1) To study the effects of a cluster-randomised school-based intervention. Fifty schools with boys and girls in grade 8 will be invited. The intervention will be performed during an extended school day, 60 minutes three times per week, during one school year and include: a) physical activities, b) homework support with activity breaks and c) walking and listening to audiobooks, 2) To conduct a process evaluation including intervention dose, fidelity, feasibility, acceptability and a description of the context to elucidate facilitating and hindering factors.

Physical activity will be measured by accelerometry, cognitive functions by a computer-based test battery, mental health with questionnaires and academic performance by grades. Effectiveness regarding outcomes between groups will be analysed by mixed effect regression analysis, adjusted for relevant covariates. Qualitative data will be analysed with content analysis.

This cluster-randomised controlled intervention has been conducted in a pilot study during the school year 2021/2022 including 192 adolescents aged 14-15 years from six schools around Stockholm with a variation in socioeconomic background. A second round started in September 2023. Thirteen schools around Stockholm, Sweden with around 400 adolescents in grade 8 are currently participating in the intervention during one school year (23/24). The third round will include schools in Småland and will start in the academic year of 2024/2025. The schools in the wait-list control group will be offered the intervention after the post-intervention measurements.

Increased mental health problems among adolescents require new strategies for preventive work. The results will be of great importance to inform the development of efficient future interventions in schools to promote mental health and facilitate learning in students.

The project is part of E-PABS – a center of Excellence in Physical Activity, healthy Brain functions and Sustainability.

Självrapporterade psykiska hälsoproblem har ökat bland svenska ungdomar samtidigt som majoriteten av dem inte når upp till rådande rekommendation om fysisk aktivitet. Det finns dessutom en stor variation i hälsa, läsförståelse och skolprestation beroende av socioekonomisk bakgrund.

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera om en intervention under en förlängd skoldag förbättrar psykisk och fysisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar. Projektet består av två delstudier som utvecklas i samarbete med skolpersonal, elever och kommuner.

I delstudie 1 studeras effekterna av en skolbaserad intervention på 50 skolor med 2700 ungdomar i årskurs 8 i Stockholm och Småland. Interventionen kommer att genomföras under tre skoldagar per vecka under ett läsår. Dessa skoldagar förlängs med 60 minuter och innehåller:
a) olika fysiska aktiviteter,
b) läxstöd med rörelsepaus och
c) promenera med ljudbokslyssning.

I delstudie 2 genomförs en processutvärdering av främjande och hindrande faktorer. Psykisk hälsa kommer att mätas med frågeformulär, fysisk aktivitet med rörelsemätare, kognition med ett datorbaserat testbatteri och skolprestation med betyg. Kvalitativa data samlas in genom fokusgrupper och intervjuer med studenter, lärare och rektorer.

Resultaten från detta nyskapande projekt kommer att vara av stor betydelse för att utveckla effektiva och hållbara framtida insatser i skolor för att främja en jämlik psykisk och fysisk hälsa och underlätta lärande hos elever.Projektet finansieras av Kunskaps- och kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen), Skandia Idéer för livet, Familjen Kamprads stiftelse samt Svenska ESF-rådet (Europeiska Socialfonden). Medverkande i projektet är Skandia, IKEA, Kronprinsessparets stiftelse/Generation Pep, Storytel, SATS, Permobil, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet. Det sker även i samarbete med utvalda skolor och idrotts- och utbildningsförvaltningarna i Stockholms stad. Detta projekt ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

Senaste nytt från projektet

Läs nyheter om skolprojektet och se filmen om hur ungdomar kan må bra och prestera bättre i skolan.

Film om projektet

Denna film handlar om hur GIH kan hjälpa ungdomar att må bra och prestera bättre i skolan. I studien utvärderar vi på GIH en insats som syftar till att förbättra psykisk hälsa, kognition och skolprestation genom att öka fysisk aktivitet under en förlängd skoldag. Läs mer om insatsen längre ner.

Rekrytering

Just nu pågår rekrytering av skolor i Stockholmsområdet och Småland inför nästkommande läsår. Vill din skola vara med?

Datainsamling

Datainsamlingen i studien startade i september 2023 i tretton skolor i Stockholmsområdet och fortsätter under våren 2024.

Under hösten 2023 deltog totalt 400 ungdomar i årskurs 8 i studiens första mätningar (baslinjen). Uppföljande mätning planeras under våren 2024. Skolungdomarna fick fylla i enkäter för att mäta psykisk hälsa och hälsovanor och genomförde ett kognitionstest via dator. Vikt och längd mättes av forskarteamet, och fysisk aktivitet registrerades med rörelsemätare under sju dagar.

Fem skolor har lottats att vara med i interventionen och övriga är kontrollskolor. Själva interventionsinsatsen består av tre timmar förlängd skoltid per vecka under ett läsår, med följande aktiviteter:

 • en timme med olika fysiska aktiviteter, anpassade efter ungdomarnas önskemål
 • en timme läxläsning med rörelsepauser
 • en timme promenad med ljudbok

Skolorna som deltar i interventionen har nu genomfört aktiviteterna med stort engagemang under höstterminen. Forskarteamet har regelbundet varit ute på skolorna för att ta del av hur det går att genomföra insatsen, och för att kontinuerligt stötta och inspirera lärarna med förslag på aktiviteter. Till exempel har forskarna gjort aktivitetskort till rörelsepauserna för att underlätta för lärarna. Eleverna har fått regnponchos och hörlurar till promenaderna för att lättare få dem att komma igång med promenaderna oavsett väder. Under vårterminen fortsätter interventionsskolorna att genomföra aktiviteterna.

Projektgruppen står samlade på trappan framför GIH:s entré

Från vänster: Frida Söderström, Louise Åberg, Linnea Bruhn, Örjan Ekblom, Frida Lindh, Gisela Nyberg, Björg Helgadottir. Sittande: Panagiotis Danias. Saknas i bild: Pia Magnusson

Samverkanspartners

Skolprojektet för hjärnhälsa genomförs i samarbete med en rad partners.

Vi samarbetar med:

 • Skandia
 • IKEA
 • SATS
 • Storytel
 • Permobil
 • Generation Pep/Kronprinsessparets stiftelse
 • Karolinska Institutet
 • Linnéuniversitetet
 • Stockholms stads idrotts- och utbildningsförvaltningar

E-PABS forskningsmiljö

Detta projekt ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

E-PABS har tre huvudsakliga forskningsteman som alla fokuserar på hjärnhälsa:

 • Träningens neurofysiologi
 • Fysisk aktivitetsepidemiologi
 • Hållbara beteendeförändringar

Skolprojektet för hjärnhälsa hör till tema ”Hållbara beteendeförändringar”.

Projektmedarbetare

Projekttid

 • 2021 - 2025

Projekttyp

 • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Neurovetenskaper
Europeiska unionens logotyp

Enkel adress till denna sida: www.gih.se/hjarnhalsaiskolmiljo