IMU-sensor för analys av prestation inom rullstolsidrott från ett tränar- och klassificerarperspektiv

Inertial tracking to explain wheeled mobility performance from a coach and classifier perspective

Projektledare

  • Yves Vanlandewijck

Institution

  • Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

För att garantera rättvisa och jämlika villkor för att delta och prestera inom idrott klassificeras idrottare i köns-,vikt- och ålderskategorier. I Parasport beror prestationen i hög grad på deltagarens typ och nivå av funktionsnedsättning. Det aktuella projektet är det första som studerar interaktionen mellan idrottaren ochrullstolen under utförandet av rullstolsbasketspecifika uppgifter i en realistisk miljö. För att bidra till utvecklingen av ett evidensbaserat klassificeringssystem relateras graden av funktionsnedsättning med avseende på rörelseomfång, styrka och koordination till prestationen under rullstolskörning, under samtidig registrering med !MU-sensorer. Resultaten kan appliceras på samtliga dynamiska rullstolsidrotter så som basket, rugby och tennis.

Projektmedarbetare

  • Rienk van der Slikke, The Hague University of Applied Sciences
  • Laura Gastaldi, Politecnico di Torino
  • Bartosz Molik, Józef Pitsudski University of Physical Education in Warsaw

Projekttid

  • 2024 - 2025

Projekttyp

  • Projektbidrag