Inertial tracking to explain wheeled mobility performance from a coach and classifier perspective

IMU-sensor för analys av prestation inom rullstolsidrott från ett tränar- och klassificerarperspektiv

Project Leader

  • Yves Vanlandewijck

Department

  • Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics

Research Funders

  • Swedish National Centre for Research in Sports

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

För att garantera rättvisa och jämlika villkor för att delta och prestera inom idrott klassificeras idrottare i köns-,vikt- och ålderskategorier. I Parasport beror prestationen i hög grad på deltagarens typ och nivå av funktionsnedsättning. Det aktuella projektet är det första som studerar interaktionen mellan idrottaren ochrullstolen under utförandet av rullstolsbasketspecifika uppgifter i en realistisk miljö. För att bidra till utvecklingen av ett evidensbaserat klassificeringssystem relateras graden av funktionsnedsättning med avseende på rörelseomfång, styrka och koordination till prestationen under rullstolskörning, under samtidig registrering med !MU-sensorer. Resultaten kan appliceras på samtliga dynamiska rullstolsidrotter så som basket, rugby och tennis.

Co-researcher

  • Rienk van der Slikke, The Hague University of Applied Sciences
  • Laura Gastaldi, Politecnico di Torino
  • Bartosz Molik, Józef Pitsudski University of Physical Education in Warsaw

Funding period

  • 2024 - 2025

Project type

  • Project grant