A self-compassion intervention with high-performance coaches for sustainability and performance

En intervention med självmedkänsla för elittränare och deras hållbarhet och prestation

Project Leader

  • Göran Kenttä

Department

  • Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics

Research Funders

  • Swedish National Centre for Research in Sports

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Syftet med projektet är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning en intervention över åtta veckor baserad på självmedkänsla kan bidra till hållbarhet och prestation hos elittränare. Inom idrotten har forskning på självmedkänsla fokuserat på idrottare och visar på ökad psykisk hälsa och förbättrad förmåga att hantera utmaningar och motgångar på ett mer gynnsamt sätt. De senaste åren har utbrändhet bland elittränare studerats i allt större utsträckning och visare på att stress och utbrändhet bidrar till om sättning av elittränare, vilket även påverkar idrottare och deras prestationer. Däremot saknas kunskap om vad som bidrar till såväl hållbarhet som prestation bland elittränare. Detta projekt har möjlighet att bidra till den kunskapsbasen.

Co-researcher

Funding period

  • 2024 - 2025

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Applied Psychology