The ActToPrevent study

Kondition och fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv vid prevention av cancer: ActToPrevent-studien

Project Leader

  • Elin Ekblom Bak

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Swedish Cancer Society

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Det övergripande syftet är att studera betydelsen av fysiskt aktivitetsmönster och kondition, samt förändringar av dessa i ett livslångt perspektiv, i prevention av olika typer av tumörsjukdom hos män och kvinnor i olika åldrar ur den svenska arbetsföra befolkningen.

Projektets specifika frågeställningar och hypoteser är:

1.) Hur samvarierar kondition och fysisk aktivitetsnivå i ung ålder (<20 år) med morbiditet och mortalitet i tumörsjukdom senare i livet? Medieras eventuella samband av kondition och fysiskt aktivitetsmönster senare i vuxen ålder? För män ca 240.000 män finns konditionsdata från mönstring vid 18 års ålder. För ca 150.000 kvinnor finns självrapporterad fysisk aktivitetsnivå innan 20 års ålder. Samtliga har data från hälsprofilundersökning senare i livet (20-75 år) samt har via personnummer länkats till nationella register med data om morbiditet och mortalitet i tumörsjukdom.

2.) Hur samvarierar en förändring i kondition och fysiskt aktivitetsmönster i vuxen ålder med morbiditet och mortalitet i tumörsjukdom? Modereras eventuella samband av kön och/eller ålder? 40.000 individer med en hälsoprofilundersökning i vuxen ålder har genomfört minst tre upprepade tester med minst ett år emellan testerna, och via personnummer har data från nationella register med information om morbiditet och mortalitet i tumörsjukdom länkats.

3.) Kan kondition och/eller fysiskt aktivitetsmönster i olika delar av livet attenuera (minska) den väletablerade, ökade risken av fetma för tumörsjukdom? Data för övervikt och fetma finns för samtliga tidpunkter ovan.