What can motor function tell us about cognitive aging and dementia? A multidisciplinary approach towards precision medicine

Vad kan motorisk funktion berätta om normalt kognitivt åldrande och demenssjukdomar? Ett multidisciplinärt förhållningssätt för precisionsmedicin

Project Leader

  • Rui Wang

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Swedish Research Council

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Motorisk prestation spelar en viktig roll vid åldrande och demens då man är medveten om att hjärnan också kontrollerar och koordinerar komponenter i det neuromuskulära systemet. Ju lägre gånghastigheten är och ju mer gånghastigheten minskar med åldern, desto högre risk att utveckla demens. Således kan gångtest och gångprofil bli en markör för demensdiagnos och förutsägelse.

Detta projekt kommer att fokusera på kognitiv-motorisk interaktion över olika kontinuum av demensfaser: normal kognition, prekliniskt stadium, till demens. Utifrån projektet kommer vi att svara på följande frågor:
Om och i vilken utsträckning kan motorisk profil användas som en tidig bedömning för att identifiera individer med en potentiell risk för demens?
Vad är mekanismen bakom kognitiv-motorisk interaktion?
Kan gångegenskaper användas för att förutsäga den kliniska utvecklingen hos patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning?
Kan nedgången i gånghastighet och kognitiv förmåga förebyggas samtidigt?

Vi planerar att genomföra epidemiologiska studier som inkluderar äldre vuxna utan kognitiva symtom, patienter med kognitiv funktionsnedsättning samt äldre vuxna med hög risk för demens. Insamling av data om motorisk funktion kommer att genomföras både i laboratorie- och boendemiljöer.

Detta projekt har klinisk betydelse för tidig diagnos och förebyggande av demens. Vi hoppas att resultaten av vår studie kommer att gynna hela samhället genom att minska bördan av demens.