Educational clash or educational potential? School agedasylum seekers' encounters with Swedish health education

Potential eller krock i utbildning? Asylsökande ungdomars möte med hälsoundervisning i skolan

Project Leader

  • Dean Barker

Research Funders

  • Swedish Research Council

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

This project focuses on school aged asylum seekers’ encounters with health education in the Swedish education system. New perspectives on school aged asylum seekers’ experiences of health education are necessary because existing perspectives are problematic, given that research has been conducted on rather than with ethnic minority groups. The purpose of this project is to create knowledge about what happens when school aged asylum seekers experience health education in different health-related subjects in Swedish schools. This will be achieved by using a strengths-based approach, and decolonial and Southern theories. Photo elicitation interviews, vignettes and focus groups will be used to produce data.

Föreliggande projekt kommer därför att fokusera på asylsökande ungdomars möten med hälsoundervisning i olika hälsorelaterade skolämnen. För att åstadkomma ovanstående behövs innovativa perspektiv på hälsa och välbefinnande i utbildning för att skapa kunskap med snarare än på etniska minoritetsgrupper istället för att fokusera på vad de ’gör fel’ utifrån en förgivettagen västerländsk idé om hälsa. Det görs i projektet genom att använda ett så kallat ’strengths based approach’ tillsammans med så kallade ’decolonial’ och ‘Southern theories’ där fokus är på att identifiera olika resurser och vad som fungerar för personer i den omgivning de för närvarande lever i. I studien kommer policydokument och fokusgruppsintervjuer med asylsökande ungdomar som tar stöd i bilder och vignetter att användas som data.

Read more about the project

Read more about the project and other partners at:

Project Leader

  • Dean Barker, Örebro University, School of Health Sciences

Funding period

  • 2021 - 2023

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Pedagogical Work