Psykologiska riskfaktorer för överbelastningsskador hos fotbollsspelande flickor: en del av KIC, Karolinska football Injury Cohort

Psykologiska riskfaktorer för överbelastningsskador hos fotbollsspelande flickor: en del av KIC, Karolinska football Injury Cohort

Project Leader

  • Ulrika Tranæus

Department

  • Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics

Research Funders

  • The Swedish Naprapathic Association

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Karolinska Football Injury Cohort (KIC) - Riskfaktorer för hos unga kvinnliga fotbollsspelare. En pågående prospektiv och tvärvetenskaplig kohortstudie som nu nått sista året. Denna delstudie fokuserar på psykologiska riskfaktorer för överbelastningsskador, ÖBS. Förekomsten av skador hos unga kvinnliga fotbollsspelare rapporteras vara 15 per 1000 timmars spel.

Identifiering av riskfaktorer är viktigt för att skapa förebyggande åtgärder. Riskfaktorer för överbelastningsskador har sällan studerats, och ett helhetsperspektiv där potentiella psykologiska riskfaktorer tillsammans med andra områden inkluderas är mycket sällsynt. Detta projekt är ett innovativt samarbete mellan områdena epidemiologi, medicin, psykologi, ortopedi, fysioterapi och naprapati och som består av forskare vid fyra universitet, i syfte att identifiera riskfaktorer för överbelastningsskador och traumatiska skador och detta specifika delprojekts syfte är att undersöka psykologiska riskfaktorer för ÖBS.

Frågeställningarna i detta delprojekt av KIC som inkluderar unga kvinnliga fotbollsspelare (13-16 år) är:
1. Vad är prevalensen och den ettåriga förekomsten av överbelastningsskador?
2. Kan psykologiska riskfaktorer för överbelastningsskador identifieras?
3. Vilka psykologiska faktorer är kännetecknande för spelare som inte får fotbollsrelaterade skador under ett år?

Funding period

  • 2021 - 2022

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Sport and Fitness Sciences