Anaemia in military recruits during basic military training

Anemi och järnbrist hos värnpliktiga på Ledningsregementet i Enköping: förekomst vid inryck, förändring under utbildning och konsekvens för hälsa och tjänstgöringsförmåga

Project Leader

  • Örjan Ekblom

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Swedish Armed Forces

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Bakgrund

Studien syftar till att öka kunskapen om hur järnbrist och järnbristanemi påverkar värnpliktigas hälsa och prestation för att kunna optimera utbildningen, stötta utformning av förebyggande insatser såsom screening och utbildningsinsatser kring kost, kosthållning och monitorering. Vi avser därför att undersöka förekomst av järnbrist och järnbristanemi hos kvinnliga rekryter i samband med inryck, hur tillstånden utvecklas under tjänstgöringen och eventuella konsekvenser för aspekter av förmågan att klara sin tjänst. Vi använder manliga värnpliktiga som referensgrupp i dessa analyser.

Frågeställningar

1. Vilken är prevalensen av järnbrist och järnbristanemi hos kvinnliga respektive manliga värnpliktiga vid inryckning baserat på hemoglobinkoncentration (Hb), ferritinnivå (ferritin) och inlammationsmarkören C-reaktivt protein (CRP)? Ferritinnivåer är primärt utfall i studien. Övriga markörer är valda för att kunna justera ferritin (Hb) eller utesluta inflammation (CRP).
2. Kan riskfaktorer för järnbrist eller järnbristanemi identifieras via självrapporterad kosthållning, träningsvanor eller hormonbehandling?
3. Hur utvecklas blodstatus (Hb, Ferritin och CRP) under ca 5 månaders intensiv militärutbildning?
4. Samverkar blodstatus med mått på förmåga att klara av utbildningen, studerat som fysisk arbetskapacitet, hälsostatus och tjänstespecifika prestationsmått?

The project is part of GIH's collaboration with the Swedish Armed Forces.