Biomechanical risk factors of pressure injuries during propulsion in wheelchair athletes

Biomekaniska riskfaktorer för trycksår under rullstolskörning hos rullstolsidrottare

Project Leader

  • Anna Bjerkefors

Department

  • Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics

Research Funders

  • Swedish National Centre for Research in Sports

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Trycksår i sittregionen hos rullstolsanvändare är en allvarlig hälsorisk som drabbar många. Rullstolsidrottare utsätter sig för ytterligare risker då dessa rullstolar har hårdare kontaktytor och mer lutade sitsar. I dagsläget saknas kunskap och rekommendationer för hur idrottare och vardagsaktiva rullstolsanvändare kan vara fysiskt aktiva och idrotta utan att få trycksår. Projektet vill undersöka hur olika sittpositioner och funktionsförmåga påverkar biomekaniska riskfaktorer för trycksår (skjuvkraft och tryck) under rullstolskörning. Specifikt undersöks påverkan av lutningen mellan sits och ryggstöd. Projektet är en del av nätverket Svenska Parasport Akademin och samverkar med idrottsrörelsen, företag, rehabiliteringssektorn samt nationella och internationella universitet.