Validation and application of new methods for measurements of power and force in elite sprint kayaking

Validering och tillämpning av metodik för effekt och kraftmätning i sprint kajakpaddling på elitnivå

Project Leader

  • Hans Rosdahl

Department

  • Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics

Research Funders

  • Swedish National Centre for Research in Sports

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Projektets övergripande syfte är undersöka om ny teknik med nya mätvariabler för sprint-kanotister kan användas för monitorering av träningens intensitet samt förbättra kanotisternas effektivitet. För detta används instrumenterade paddlar som mäter kraft i paddeldragen och Power m fl variabler mha inbyggda kraftsensorer, accelerometrar, gyro, minneskort för datalagring, processor för databearbetning och elektronik för trådlösöverföring. En validering genomförs vid statiska förhållanden i en specialbyggd kalibreringsjigg samt dynamiska förhållanden under paddling i kajakergometer med jämförelse mot referensmetod (3D rörelseanalys Qualisys). Vid paddling på vattnet i olika farter studeras vilka biomekaniska variabler som kan användas för att förbättra kanotisternas paddelteknik/effektivitet.

Co-researcher

Funding period

  • 2022 - 2023

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Sport and Fitness Sciences