Validering och tillämpning av metodik för effekt och kraftmätning i sprint kajakpaddling på elitnivå

Validation and application of new methods for measurements of power and force in elite sprint kayaking

Projektledare

  • Hans Rosdahl

Institution

  • Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Projektets övergripande syfte är undersöka om ny teknik med nya mätvariabler för sprint-kanotister kan användas för monitorering av träningens intensitet samt förbättra kanotisternas effektivitet. För detta används instrumenterade paddlar som mäter kraft i paddeldragen och Power m fl variabler mha inbyggda kraftsensorer, accelerometrar, gyro, minneskort för datalagring, processor för databearbetning och elektronik för trådlösöverföring. En validering genomförs vid statiska förhållanden i en specialbyggd kalibreringsjigg samt dynamiska förhållanden under paddling i kajakergometer med jämförelse mot referensmetod (3D rörelseanalys Qualisys). Vid paddling på vattnet i olika farter studeras vilka biomekaniska variabler som kan användas för att förbättra kanotisternas paddelteknik/effektivitet.

Projekttid

  • 2022 - 2023

Projekttyp

  • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

  • Idrottsvetenskap