PhysEd-Academy: The Physical Education Teacher Academy

PhysEd-Academy: Developing physical education teacher academy to strengthen the quality and attractiveness of the physical education teaching profession for positive youth health outcomes

Finansiärer

  • Europeiska kommissionen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

The Physical Education Teacher Academy brings together teacher educators and teachers across Europe to design and deliver evidence-based resources for initial and ongoing physical education teacher training.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Syftet är att stärka lärarutbildningen i Europa samt att öka lärarprofessionens attraktivitet. Projektet, som leds av Norges idrottshögskola, är omfattande och består av åtta lärosäten, fyra ungdomsskolor och två organisationer runt om i Europa. I projektet identifieras och utprövas ett antal så kallade signaturpedagogiker för att därigenom bland annat utveckla ett gemensamt yrkesspråk som i sin tur kan utveckla undervisningen i idrott och hälsa.

Samfinansierat av Europeiska unionens Erasmus+ Program.

Läs mer om projektet

Läs mer om projektet och övriga partners på: