Fysiologisk och psykologisk effekt av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom

Physiological and psychological effects of physical activity in patients with exhaustion syndrome

Projektledare

 • Victoria Blom

Institution

 • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

 • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Utmattningssyndrom är ett funktionsnedsättande tillstånd kännetecknat av långvarig trötthet, utmattning, sömnsvårigheter och nedsatt kognitiv funktion.

Trots stöd för fysisk aktivitet som främjande av motståndskraft vid stress, finns otillräcklig kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar personer med utmattningssyndrom fysiologiskt och psykologiskt. Det saknas även forskningsstöd för huruvida fysisk aktivitet har effekt vid rehabilitering av utmattningssyndrom.

I projektet studeras effekten av två olika doser av fysisk aktivitet på fysiologiska och psykologiska mekanismer hos patienter med utmattningssyndrom i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. Vi kommer även att undersöka fysisk aktivitet i tillägg till sedvanlig KBT-behandling i en randomiserad kontrollerad design. Med hjälp av den mest robusta designen, den för närvarande bästa tekniken för mätning av fysisk aktivitet och KBT-baserat stöd för att främja fysisk aktivitet, syftar detta projekt till att erbjuda beslutsfattare praktisk kunskap för att utforma effektiv rehabilitering för patienter med stressrelaterade besvär. Specifikt kommer tre huvudforskningsfrågor att vara av intresse:

1) Vilka är de omedelbara fysiologiska och psykologiska effekterna av olika doser av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom?
2) Vilka är rehabiliteringseffekterna av individanpassad fysisk aktivitet i tillägg till sedvanlig KBT vid behandling av utmattningssyndrom?
3) Hur upplevs fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom?

Samproducerande partners är Avonova, SATS och Itrim. Projektet ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

En motionsklädd kvinna som pausar vid havet

Mer information om projektet

Det övergripande syftet med denna studie är att studera fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet på patienter med utmattningssyndrom. Projektet består av två delstudier.

I delstudie ett studeras effekterna av olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet på fysiologiska och psykologiska mekanismer hos patienter med utmattningssyndrom i jämförelse med friska individer. Datainsamlingen startade våren 2023.

I delstudie två kommer forskarna studera effekten av fysisk aktivitet som tillägg till sedvanlig KBT-behandling för patienter med utmattning i en randomiserad kontrollerad studie. Denna delstudie planeras att starta 2024.

Tre huvudsakliga forskningsfrågor är i fokus:

 1. Vilka är de omedelbara fysiologiska och psykologiska effekterna av olika doser av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom?
 2. Vilka är rehabiliteringseffekterna av individanpassad fysisk aktivitet i tillägg till sedvanlig KBT vid behandling av utmattningssyndrom?
 3. Hur upplevs fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom?

Samverkanspartners

Projektet genomförs i samarbete med flera företagspartners.

Vi samarbetar med:

 • Avonova
 • Itrim
 • SATS

E-PABS har tre huvudsakliga forskningsteman som alla fokuserar på hjärnhälsa:

 • Träningens neurofysiologi
 • Fysisk aktivitetsepidemiologi
 • Hållbara beteendeförändringar

Detta projekt hör till tema ” Hållbara beteendeförändringar”.