Prediktiv validitet av olika prestationstester för förmåga att klara fysiskt krävande tjänster som innebär överloppsarbete

b.Predictive validity for physical employment standard tests in military climbers and other duties with upper body work

Projektledare

  • Örjan Ekblom

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • Försvarsmakten

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Bakgrund

Studien syftar till att undersöka den samtida och prediktiva validiteten hor ett antal kandidat-metoder för fysisk arbetskapacitet. Som utfall används förmåga att klara av fysiskt krävande tjänster av typen klättring, bärande, och annat tyngre manuellt arbete. Studien bedrivs i samverkan med Försvarsmakten. Den primära tillämpningen är militära tjänster och urvalet av tester är gjort med hänsyn till att testerna ska kunna gå att applicera i en urvalsprocess eller annan tjänstbarhetsskattning av fysiskt eller kognitivt stridsvärde där många tester behöver kunna göras på kort tid utan tillgång till laboratorieutrustning.

Frågeställningar:
1. Vilka av de valda testerna har prediktiv validitet för förmåga att genomföra tjänst?
2. Finns det identifierbara gränsvärden för de tester som har bäst prediktiv validitet?
3. Spelar kön, ålder, och kroppsvikt någon roll för tolkningen av testresultaten?

Projektet är en del av GIH:s samarbete med Försvarsmakten