Broccoligroddar som kostbehandling av våra vanliga folksjukdomar?

Broccoli sprouts as a nutrition therapy for diabetes and hypertension?

Projektledare

  • Michaela Sundqvist

Institution

  • Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Finansiärer

  • Dr P Håkanssons stiftelse

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Hälsovinsterna av en kost med mycket grönsaker är välkända. I många välgjorda studier finner man starka samband mellanintaget av grönsaker och minskad risk för hjärt- kärlsjukdom, typ 2 diabetes och vissa typer av cancer. Vid djupare analyser gällande vilka grönsaker som skyddar extra mycket har man kunnat peka ut bland annat broccoli. Broccoli och i synnerhet broccoligroddar innehåller särskilt mycket av ett ämne som heter glukorafanin.

När man äter broccoligroddarna omvandlas glukorafaninet till ett annat ämne som heter sulforafan. Sulforafan har visat sig vara mycket potent och har förmågan att aktivera kroppens antioxidativa försvar som skyddar mot skadlig oxidativ stress. I flera studier har sulforafan visat anmärkningsvärda skyddande effekter, både direkt mot oxidativ stress och mot cancerogena ämnen. I en nyligen publicerad studie såg man också att intag av broccoli och kålväxter var kopplat till mindre kalkinlagringar i kärlväggen och i en annan studie på personer med typ 2 diabetes såg forskarna minskade inflammatoriska markörer i blodet efter deltagarna fått äta broccoligroddar.

Trots många omfattande studier inom området har ingen undersökt hur mycket broccoli eller broccoligroddar som behövs per dag för att aktivera kroppens antioxidativa system. Syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera intag av olika mängder broccoligroddar och analysera aktivering av försvarssystemet samt riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Projekttid

  • 2022 - 2023

Projekttyp

  • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

  • Näringslära