En intervention med självmedkänsla för elittränare och deras hållbarhet och prestation

A self-compassion intervention with high-performance coaches for sustainability and performance

Projektledare

  • Göran Kenttä

Institution

  • Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Syftet med projektet är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning en intervention över åtta veckor baserad på självmedkänsla kan bidra till hållbarhet och prestation hos elittränare. Inom idrotten har forskning på självmedkänsla fokuserat på idrottare och visar på ökad psykisk hälsa och förbättrad förmåga att hantera utmaningar och motgångar på ett mer gynnsamt sätt. De senaste åren har utbrändhet bland elittränare studerats i allt större utsträckning och visare på att stress och utbrändhet bidrar till om sättning av elittränare, vilket även påverkar idrottare och deras prestationer. Däremot saknas kunskap om vad som bidrar till såväl hållbarhet som prestation bland elittränare. Detta projekt har möjlighet att bidra till den kunskapsbasen.

Projektmedarbetare

Projekttid

  • 2024 - 2025

Projekttyp

  • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

  • Tillämpad psykologi