Biomekaniska riskfaktorer för trycksår under rullstolskörning hos rullstolsidrottare

Biomechanical risk factors of pressure injuries during propulsion in wheelchair athletes

Projektledare

  • Anna Bjerkefors

Institution

  • Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Trycksår i sittregionen hos rullstolsanvändare är en allvarlig hälsorisk som drabbar många. Rullstolsidrottare utsätter sig för ytterligare risker då dessa rullstolar har hårdare kontaktytor och mer lutade sitsar. I dagsläget saknas kunskap och rekommendationer för hur idrottare och vardagsaktiva rullstolsanvändare kan vara fysiskt aktiva och idrotta utan att få trycksår. Projektet vill undersöka hur olika sittpositioner och funktionsförmåga påverkar biomekaniska riskfaktorer för trycksår (skjuvkraft och tryck) under rullstolskörning. Specifikt undersöks påverkan av lutningen mellan sits och ryggstöd. Projektet är en del av nätverket Svenska Parasport Akademin och samverkar med idrottsrörelsen, företag, rehabiliteringssektorn samt nationella och internationella universitet.