b.Predictive validity for physical employment standard tests in military climbers and other duties with upper body work

Prediktiv validitet av olika prestationstester för förmåga att klara fysiskt krävande tjänster som innebär överloppsarbete

Project Leader

  • Örjan Ekblom

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Swedish Armed Forces

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Bakgrund

Studien syftar till att undersöka den samtida och prediktiva validiteten hor ett antal kandidat-metoder för fysisk arbetskapacitet. Som utfall används förmåga att klara av fysiskt krävande tjänster av typen klättring, bärande, och annat tyngre manuellt arbete. Studien bedrivs i samverkan med Försvarsmakten. Den primära tillämpningen är militära tjänster och urvalet av tester är gjort med hänsyn till att testerna ska kunna gå att applicera i en urvalsprocess eller annan tjänstbarhetsskattning av fysiskt eller kognitivt stridsvärde där många tester behöver kunna göras på kort tid utan tillgång till laboratorieutrustning.

Frågeställningar:
1. Vilka av de valda testerna har prediktiv validitet för förmåga att genomföra tjänst?
2. Finns det identifierbara gränsvärden för de tester som har bäst prediktiv validitet?
3. Spelar kön, ålder, och kroppsvikt någon roll för tolkningen av testresultaten?

The project is part of GIH's collaboration with the Swedish Armed Forces