Amino acids and low glycogen levels potentiate anabolic signalling in type I fibres after exercise

Aminosyror och låga glykogennivåer förstärker anabol signalering i typ I fibrer efter träning

Project Leader

  • William Apró

Department

  • Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics

Research Funders

  • Swedish National Centre for Research in Sports

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Syftet med denna studie är att undersöka fibertyps-specifika anpassningar efter styrketräning med höga och låga glykogennivåer, samt med och utan intag av essentiella aminosyror (EAA) hos män och kvinnor. Muskelprover har tagits innan och efter styrketräning och analyserats för aktivering av muskelnedbrytning (autofagi) och proteinsyntes i pooler av typ I och typ II fibrer. Preliminära data visar att styrketräning med låga glykogennivåer ger en kraftig aktivering av autofagi i typ II fibrer medan responsen är mycket lägre i typ I fibrer. Efter intag av EAA aktiveras proteinsyntesen mer i det glykogentömda benet i båda fibertyperna, men mest i typ I fibrer. Sammantaget tyder resultaten på att träning med låga glykogennivåer och intag av EAA främst främjar tillväxt av typ I fibrer.

Funding period

  • 2022 - 2023

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Sport and Fitness Sciences