PhysEd-Academy: Developing physical education teacher academy to strengthen the quality and attractiveness of the physical education teaching profession for positive youth health outcomes

PhysEd-Academy: The Physical Education Teacher Academy

Research Funders

  • European Commission

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

The Physical Education Teacher Academy brings together teacher educators and teachers across Europe to design and deliver evidence-based resources for initial and ongoing physical education teacher training.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Syftet är att stärka lärarutbildningen i Europa samt att öka lärarprofessionens attraktivitet. Projektet, som leds av Norges idrottshögskola, är omfattande och består av åtta lärosäten, fyra ungdomsskolor och två organisationer runt om i Europa. I projektet identifieras och utprövas ett antal så kallade signaturpedagogiker för att därigenom bland annat utveckla ett gemensamt yrkesspråk som i sin tur kan utveckla undervisningen i idrott och hälsa.

Samfinansierat av Europeiska unionens Erasmus+ Program.

Read more about the project

Read more about the project and other partners at: