Physical Activity for Healthy Brain Functions in School Youth

Hjärnhälsa i skolan - Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar

Project Leader

 • Örjan Ekblom

Department

 • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

 • Knowledge Foundation
 • Skandias Stiftelse Idéer för livet

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Forskningsprojektet ”Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar”, förkortat ”Hjärnhälsa i skolan”, syftar till att undersöka förhållanden mellan vanemässig fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner (dvs goda tankemässiga funktioner och god psykisk hälsa), de akuta neurofysiologiska effekterna av fysisk aktivitet, stillasittande och kost, samt hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner.

Kärnfrågan i projektet lyder: Vilket är förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, och hur kan fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa på att långsiktigt hållbart sätt genomföras i skolor?

Bakgrunden till forskningsfrågan står att finna i den växande psykiska ohälsan och sänkta skolresultat bland barn och ungdomar i Sverige och de flesta andra länder i västvärlden. Psykisk ohälsa betyder inte bara ökat lidande utan också sämre förmåga att studera och arbeta och en högre risk för framtida sjukdomar. Nedsatta kognitiva förmågor kan påverka möjligheten att klara akademisk utbildning och utgör därför ett hot mot svensk konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Projektet ”Hjärnhälsa i skolan” fångar upp flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och bidrar till att förvandla målen till affärsmöjligheter.

Med finansiering från Kunskaps- och kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen) samarbetar forskare från GIH i projektet med företagen Coop, IKEA, Skandia, Skanska samt med de enskilda organisationerna Konsumentföreningen Stockholm (KFS) och Kronprinsessparets stiftelse, Generation PEP, i ett försök att motverka trenden med psykisk ohälsa bland skolungdomar.

Det finns en akut brist på kunskap om förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande samt kost och hälsosamma hjärnfunktioner, vilket förhindrar utveckling av verksamheter såväl som varor och tjänster. Vidare finns det kunskapsluckor när det gäller hur skolor kan arrangera regelbunden och meningsfull fysisk aktivitet för skolbarn under skoldagen.

Kärnfrågan undersöktes i tre delprojekt. Forskning inom delprojekt 1 tog fram ny kunskap om de övergripande relationerna mellan fysiska aktivitetsmönster, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar. Denna kunskap fungerade som underlag för studier inom delprojekt 2 av akuta neurofysiologiska och psykologiska effekter av viss fysisk aktivitet samt frukost på fysiologiska mekanismer av betydelse för hälsosamma hjärnfunktioner. I delprojekt 3 genomfördes kvalitativa undersökningar kring hur fysisk aktivitet bland ungdomar sker under en vanlig skoldag och hur skolan jobbar med uppdraget att erbjuda fysisk aktivitet inom ramen av skoldagen.

Två ytterligare projekt togs fram utifrån de första tre delprojekten. Under våren 2021 kontaktades deltagarna i delprojekt 1 igen för att undersöka hur COVID-19 pandemin som bröt ut under början av år 2020 hade påverkat deras fysisk aktivitet, livsstil och hälsa. Resultat från delprojekten användes även som utgångspunkt för insatser i skolor, där skolpersonal i samarbete med forskare, affärspartners och enskilda organisationer, samverkar för att finna vägar till regelbunden och meningsfull fysisk aktivitet under skoldagen i syfte att främja hälsosamma hjärnfunktioner, se mer om det projektet här. [länk: www.gih.se/hjarnhalsaiskolmiljo].

Results from the project

Click on the tabs below to see videos and short reports with some of the most interesting results from the study "Brain health in school", a cross-sectional study among 1139 students in grade 7 that was conducted at the Swedish School of Sport and Health Sciences in the autumn of 2019. More films and reports will be released in the autumn of 2023 and the spring of 2024.

Previous studies show that the majority of children and adolescents do not exercise enough, and this is confirmed by the study "Brain health in school". Only one-third reach the recommendations of 60 minutes of daily physical activity at moderate to high intensity, and adolescents spend three-quarters of the day sedentary.

The first results on physical activity and sedentary behaviour from the study are presented in this first film and in the report "Sedentary behaviour and movement patterns in secondary school". There are also tips on how we can stimulate a more active everyday life for young people.

There are large variations among children and young people in how much and in what environment they are physically active and how they feel, both mentally and physically. In this film and the report linked below, researchers from GIH present results from the study "Brain health in school" on how physical activity and sedentary behaviour are linked to adolescent health. The concept of health includes general health, sleep, stress and various measures of mental health.

The researchers found, among other things, that more physical activity and less sedentary behaviour were linked to less anxiety and better quality of life in the adolescents in the study.

Screen use has gradually increased among Swedish schoolchildren. The film presents results on how screen time, both on weekdays and weekends, is linked to health. The results come from the study "Brain Health in School".

Collaboration partners

The study "Brain Health in School" has been carried out in collaboration with a number of partners.

 • Skandia
 • Skanska
 • IKEA
 • Generation PEP/The Swedish Crown Princess Couple's Foundation
 • COOP
 • Stockholm Consumer Cooperative Society

E-PABS research environment

This project is part of the research environment E-PABS – a centre of excellence for physical activity, brain health and sustainability.

E-PABS has three main research themes, all of which focus on brain health:

 • The Neurophysiology of Exercise
 • Physical Activity Epidemiology
 • Sustainable behavioural change

Brain Health in Schools is a project that spans all three of these themes.

Funding period

 • 2018 - 2023

Project type

 • Project grant

National Research Field

 • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology