Forskning ska minska skolavhopp

GIH har fått drygt 5 miljoner av Svenska EFS-rådet. Tillsammans med samarbetspartners ska GIH undersöka om förbättrad hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar minskar skolavhopp.

Utökade skoldagar

Totalt tusen pojkar och flickor i åttonde klass i Stockholms län ska under ett läsår få utökade skoldagar med 60 minuter per vecka.
– Under ett läsår får de olika fysiska aktiviteter, promenad där de lyssnar på ljudböcker och läxstöd med olika rörelsepauser. Skolpersonalen på skolan ansvarar för aktiviteterna och de får stöd och inspiration från forskarna, säger Gisela Nyberg, lektor och projektansvarig på GIH.

Rörelse och kognition mäts

Elevernas rörelser och stillasittande mäts av rörelsemätare. Förutom frågeformulär ska de även under året genomföra olika slags minnestester på datorer för att mäta deras kognitiva förmågor. Mätningarna görs i början och i slutet av projektet.

Förutom regelbundna observationer på skolorna genomförs intervjuer och fokusgrupper med lärare, ledare och elever. Allt detta görs i syfte att öka elevernas psykiska hälsa, öka rörelser och minska stillasittandet för att minska skolavhopp.

– Detta kräver nya strategier för förebyggande arbete och vår förhoppning är att resultaten från denna studie ska bidra till att främja en jämlik fysisk och psykisk hälsa hos eleverna. Förhoppningsvis kan det bidra till att ungdomar i högre grad får godkända betyg och minskar risken för skolavhopp, säger Gisela Nyberg.

Samarbetspartners

Medverkande i projektet är Skandia, IKEA, Kronprinsessparets stiftelse/Generation Pep, Storytel, SATS, Permobil, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet. Det sker även i samarbete med utvalda skolor och idrotts- och utbildningsförvaltningarna i Stockholms stad. Projektet ingår i GIH:s center of excellence E-PABS.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023