GIH söker skolor till forskningsstudie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Med start under höstterminen 2024 vill vi erbjuda er skola att delta i andra omgången av en stor, unik interventionsstudie med totalt cirka 2 700 elever i årskurs 8 som genomförs av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i nära samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad (Idrottsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen). Projektet är mycket uppskattat bland både elever och skolpersonal i de 13 skolor som just nu medverkar i första omgången.

Vi söker skolor som vill delta under läsåret 24/25

Vilka skolor kan vara med?

  • Skolor inom Stockholms län och Småland
  • Med elever i årskurs 8

Med start under höstterminen 2024 vill vi erbjuda er skola att delta i andra omgången av en stor, unik interventionsstudie med totalt cirka 2 700 elever i årskurs 8 som genomförs av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i nära samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad (Idrottsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen).

Majoriteten av svenska ungdomar rör sig lite och sitter dessutom mycket. Parallellt rapporteras en ökad förekomst av självskattad psykisk ohälsa och sänkt välbefinnande hos ungdomar. Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera om en insats i skolan med olika former av fysisk aktivitet och läxläsning under en förlängd skoldag, främjar psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar samt minskar ojämlikhet i hälsa.

Film om projektet

Vad innebär det att delta i studien?

Hälften av skolorna kommer att slumpas till att delta i en intervention och hälften slumpas till en kontrollgrupp. Interventionsskolorna kommer under sex månader förlänga skoldagen med tre schemalagda timmar per vecka för eleverna i årskurs 8, där tiden delas upp på följande sätt:

  1. En timmes läxläsning med korta pauser av fysisk aktivitet.
  2. En timmes promenad med ljudbok där Storytel kommer att stå för abonnemang. Språklärare i årskurs 8 kan med fördel inkluderas i planering och genomförande av aktiviteten.
  3. En timme fysisk aktivitet som anordnas vissa veckor i en av Stockholms stads simhallar med utbildade ledare och andra veckor i skolans egen regi. Förhoppningen är att erbjuda en bred variation av aktiviteter för att alla elever ska ges möjlighet att hitta något som de gillar.

Interventionsskolorna behöver göra följande

  • Förlänga skoldagen tre timmar per vecka för årskurs 8
  • Tillhandahålla personal för dessa extra tre timmar
  • Tillhandahålla lokaler för läxläsning

Mer information

För ytterligare information och intresse att delta i studien, kontakta ansvarig forskare:

Gisela Nyberg, professor, Gymnastik- och idrottshögskolan
hjarnhalsabarn@gih.se

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:23 Feb 2024