Forsknings­projekt

Visar 22 av 22

Projektdatabasen visar de senaste årens externfinansierade och/eller formellt beslutade projekt vid GIH.

Informationen hämtas i huvudsak från publikationsdatabasen DiVA och visas i cirka 2 år efter avslutad projekttid. Efter det finns forskningsprojekten endast tillgängliga i DiVA.