Tränar­programmet

180 högskolepoäng, 3 år, studier på heltid

Siktar du på en framgångsrik karriär där du får coacha andra? GIH:s tränarprogram ger dig bästa förutsättningarna för att lyckas.

Din tränarkarriär startar på GIH

Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en tränarkarriär med akademisk examen för utveckling av talang och elitidrott. Vi utbildar kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare inom svensk och internationell idrott. I utbildningen försöker vi skapa utvecklingsmöjligheter i din idrott, i samverkan med idrottens specialidrottsförbund.

GIH har en lång tradition av att utbilda tränare och forskare inom idrottsvetenskap, och har en stark koppling till den svenska idrottsrörelsen. Många kända svenska tränare och idrottsledare har utbildats hos oss.

– GIH har ett väldigt gott rykte bland idrottsföreningar, så det är många som hör av sig för att erbjuda jobb till studenter. Dessutom har våra lärare bra kontaktnät, så även om man inte redan är aktiv tränare så har man stora möjligheter att bli det under utbildningens gång. På GIH sker mycket bra samverkan som verkligen gynnar oss studenter

En vetenskapligt förankrad tränarutbildning

Utbildningen bygger på forskning och beprövade metoder. Du får genomföra tester, göra träningsplaneringar och kravanalyser där du lär dig att förstå forskningsresultat och att kunna använda forskningen i dina egna upplägg. GIH ger dig ett kritiskt granskande perspektiv som du har nytta av i din fortsatta ledarkarriär.

På GIH:s tränarprogram utbildas du för att kunna arbeta som tränare på elitnivå, med bland annat mästerskapscoachning, hållbart ledarskap, formtoppning och optimal prestation utifrån ett nutritionsperspektiv. Som baskunskaper läser du bland annat om anatomi, fysiologi, rörelselära, didaktik och tillämpad idrottsvetenskap.

Du fördjupar dig inom:

  • träningslära,
  • idrottspedagogik,
  • idrottspsykologi,
  • idrottsmedicin,
  • organisation och ledarskap.

I utbildningen ingår också forskningsmetodik och ett självständigt arbete.

Karriärvägar

Efter avslutad utbildning har du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig unika förutsättningar. Eftersom tränarprogrammet är jämförbart med andra utbildningar inom idrottsrörelsen upp mot elitnivå, ger denna utbildning dig förutsättningar att arbeta som idrottsutvecklare eller tränare brett inom olika idrotter och på olika nivåer, från ungdoms- till elitnivå.

Några som läst tränarprogrammet arbetar idag på Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden eller som tränare inom elitidrott, exempelvis Pia Sundhage, Lars Lagerbäck och Erik Hamrén (fotboll), Pär Mårts, Ulf Lundberg (ishockey), Oscar Gidewall (friidrott), Johanna Ojala (skidåkning) och Johan Hedsberg (tennis).

Vill du undervisa barn och unga så kan du söka en kompletterande utbildning (KPU) på GIH och även bli ämneslärare och få undervisa i idrott och hälsa.

Mer information

Vill du veta hur programmets kurser är fördelade under utbildningen? Se en översikt av vilka kurser som ges de olika terminerna.

Läs mer på kurswebben

På GIH:s kurswebb kan du läsa ännu mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Hitta på sidan

Nyfiken på GIH?

Enligt våra studenter finns här en speciell atmosfär och stämning, den så kallade GIH-andan. Här går du på en renodlad idrottshögskola där du delar ditt största intresse med andra studenter.

victor Nordkvist:"På GIH får jag de bästa förutsättningarna"

Matheus Willix:"Utbildningen ger mig en djupare förståelse för människor"

Studenten Kristin Oscarson

Kristin Oscarson:"Jag vill lyfta målvaktsrollen inom damfotbollen"

Senast ändrad:25 Okt 2023