Tränar­programmet

180 högskolepoäng, 3 år, studier på heltid

Siktar du på en framgångsrik karriär där du får coacha och inspirera andra? GIH:s tränarprogram ger dig bästa förutsättningarna för att lyckas.

Din tränarkarriär startar på GIH

Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en tränarkarriär med akademisk examen för utveckling av talang och elitidrott. Syftet är att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare inom svensk och internationell idrott. I utbildningen försöker vi skapa utvecklingsmöjligheter i din specialidrott i samverkan med idrottens specialidrottsförbund.

Vill du undervisa barn och unga så kan du söka en kompletterande utbildning (KPU) på GIH och även bli ämneslärare och få undervisa i idrott och hälsa samt specialidrott.

Bred kunskapsbas

Utbildningen bygger på forskning och beprövade metoder. Du får genomföra tester, göra träningsplaneringar och kravanalyser där du lär dig att förstå forskningsresultat och att kunna använda forskningen i dina egna upplägg. GIH ger dig ett kritiskt granskande perspektiv som du har nytta av i din fortsatta ledarkarriär. På tränarprogrammet går studenter från olika idrotter. Du kommer att möta många med djupa kunskaper inom idrotten och bygga ett ovärderligt nätverk för framtiden.

På GIH:s tränarprogram utbildas du för att kunna arbeta som tränare på elitnivå, med bland annat mästerskapscoachning, hållbart ledarskap, formtoppning och optimal prestation utifrån ett nutritionsperspektiv. Som baskunskaper läser du bland annat om anatomi, fysiologi, rörelselära, didaktik och tillämpad idrottsvetenskap. Du fördjupar dig inom träningslära, idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, organisation och ledarskap. I utbildningen ingår också forskningsmetodik och ett självständigt arbete.

Efter utbildningen har du

  • god kunskap om idrott och förmåga att leda och stimulera andra i träning och tävling
  • förmåga att relatera de vetenskapliga teorier som du blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna som tränare och ledare
  • kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga idrottsrörelsens mål i dina tränaruppdrag och medverka till utvecklingen av specialidrotten såväl nationellt som internationellt
  • kunskaper om olika faktorers betydelse för idrottslig prestationsförmåga
  • god självkännedom, social kompetens och förmågan att verka som tränare samt att, i samarbete med andra, kunna lösa de uppgifter som förekommer i föreningar eller förbund
  • förmåga att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i tolkning och analys av olika former av idrott, men särskilt inom specialidrotten och dess träning
  • förmåga att belysa existentiella och etiska frågor, genus och jämställdhetsfrågor samt etniska frågor
  • förståelse för idrottens roll i samhället samt kunna värdera idrotten som socialt fenomen

Relationer för livet

Studenterna på GIH tillbringar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

Några som läst tränarprogrammet arbetar idag på Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden eller som tränare inom elitidrott, exempelvis Pia Sundhage, Lars Lagerbäck och Erik Hamrén (fotboll), Pär Mårts, Ulf Lundberg (ishockey), Oscar Gidewall (friidrott), Johanna Ojala (skidåkning) och Johan Hedsberg (tennis).

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning har du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig unika förutsättningar. Eftersom tränarprogrammet är jämförbart med andra utbildningar inom idrottsrörelsen upp mot elitnivå, ger denna utbildning dig förutsättningar att arbeta som idrottsutvecklare eller tränare brett inom olika idrotter och på olika nivåer, från ungdoms- till elitnivå.

Mer information

Vill du ha mer information om tränarprogrammet? På GIH:s kurswebb kan du läsa mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Programblad

Hitta på sidan

Nyfiken på GIH? Kom på Öppet hus!

På Öppet hus den 23 mars 2023 får du veta mer om våra utbildningar och träffa lärare och studenter.

SARA FRYKLAND:"Det sporrar mig att även tjejer är bra på att coacha"

Studenten Kristin Oscarson

Kristin Oscarson:"Jag vill lyfta målvaktsrollen inom damfotbollen"

victor Nordkvist:"På GIH får jag de bästa förutsättningarna"

Senast ändrad:17 Jan 2023