Forskningsprojekt

Nedan kan du läsa om de forskningsprojekt som bedrivs av forskningsgruppen för fysisk aktivitet, hållbarhet och hjärnhälsa, E-PABS.

Våra projekt

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det projekt du är intresserad av. Klickar du på ansvarig forskare kommer du till deras profilsida där du kan läsa mer om deras intressen inom forskning och se publikationer.

Projekt

Projektnamn

Ansvarig forskare

Kondition i ung och vuxen ålder och hjärnhälsa senare i livet

Elin Ekblom Bak

Fysiologisk och psykologisk effekt av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom

Victoria Blom

Tvillingprojektet - Tvillingbaserade studier om betydelsen av arv och miljö för sambanden mellan fysiskt aktivitetsmönster och ungdomars hjärnhälsa

Örjan Ekblom

Samspel mellan muskler och hjärnan för molekylär reglering av neuroplasticitet

Marcus Moberg

Rörelsepauser för hjärnhälsa hos rullstolsburna

Anna Bjerkefors

Biomarkörer för neurodegeneration och neuroplasticitet och deras relation till fysiska aktivitetsmönster

Jonna Nilsson Horre

Fysiska aktivitetsmönster, kardiorespiratorisk kondition och vaskulära prediktorer för hjärnhälsa

Örjan Ekblom

Skolprojektet för hjärnhälsa – En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation hos ungdomar

Gisela Nyberg

Hjärnhälsa i skolan – Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar

Örjan Ekblom

ExStress-studien - Intensitetens betydelse för träningens effekter på hjärnhälsa vid stress

Maria Ekblom

Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare

Maria Ekblom

Vad kan motorisk funktion berätta om normalt kognitivt åldrande och demenssjukdomar? Ett multidisciplinärt förhållningssätt för precisionsmedicin

Rui Wang

Utforskande av grannskapseffekter på åldrande: en möjlighet att förbättra hjärnans hälsa under hela livslängden

Rui Wang

Hitta på sidan

Senast ändrad:12 Mar 2024