Gruppen för fysisk aktivitet, hållbarhet och hjärnhälsa, E-PABS

I samverkan med näringsliv, hälso- och sjukvård och skola forskar vi på hur mönster av aktivitet, stillasittande och sömn kan stödja psykiskt mående och tankemässiga förmågor i olika faser av livet.

Introduktion

Vi vill förstå de underliggande fysiologiska och psykologiska mekanismerna, hur mönster av fysisk aktivitet relaterar till hjärnhälsa i särskilda delar av befolkningen och hur fysisk aktivitet kan främjas på ett hållbart sätt på skola, arbete och fritid. Det gäller både personer som i dag mår bra och de som är i behov av rehabilitering

Syfte

Vi vill ta fram kunskap om när i livet, hur, och under vilka förutsättningar som fysisk aktivitet kan gynna eller missgynna hjärnans funktion och hälsa.

Vår forskning ska gå att använda för att göra livet bättre för människor. Därför tar vi fram ny kunskap i effektiva och hållbara samarbeten med partners som kan nyttiggöra forskningens resultat genom att förbättra sina tjänster, produkter och arbetssätt.

Forskningsledare

Maria Ekblom, professor, biträdande prefekt, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Vice forskningsledare

Victoria Blom, prefekt, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Forskningsfrågor

 • Vilka är verkansvägarna för hur vardaglig fysisk aktivitet och träning påverkar hjärnan och dess funktion?
 • Hur bör effektiva, hållbara och realistiska beteendeförändringsinsatser utformas och implementeras i skolsammanhang, hälso- och sjukvård och på arbetsplatser?

Forskningsteman

Forskningen vid forskningsgruppen för fysisk aktivitet, hållbarhet och hjärnhälsa utgår från tre teman.

Vi vill identifiera verkansvägarna för hur vardaglig aktivitet och träning påverkar hjärnan och dess funktion.

Inom temat utvecklas kunskap om neurofysiologiska effekter av fysisk aktivitet, samt om vilka intensiteter och mönster av fysisk aktivitet som behövs för att främja kardiovaskulära, cerebrovaskulära och biokemiska vägar för hjärnhälsa, hos individer med eller utan neurologiska eller psykiatriska ohälsotillstånd.

Ansvarig forskare

Maria Ekblom

Inom fysiskaktivitets-epidemiologi undersöks hur ohälsa och hälsa relaterar till omfattning och typ av fysisk aktivitet i stora grupper av människor. Vi är också intresserade av hur arvsmässiga, psykologiska, sociala, och fysiska faktorer samvarierar med hur mycket människor rör sig fysiskt.

Vi driver även metodutveckling kring hur man bäst kan mäta omfattningen av fysisk aktivitet och stillasittande i stora grupper och inhämta kontextuell information om under vilka omständigheter man rör sig.

Ansvarig forskare

Örjan Ekblom

Forskningen inom temat syftar till att utveckla och utvärdera effektiva, hållbara och realistiska beteendeförändringsinsatser i skolsammanhang och på arbetsplatser.

Projektet inkluderar en genomgång och översyn av forskningslitteraturen när det gäller evidensbaserade beteendeförändringstekniker. Baserat på denna översyn och workshops med affärspartnerna kommer interventioner (insatser för att förändra) utvecklas i samarbete med affärspartnerna och utvärderas i mindre pilotprojekt för att testa genomförbarhet.

Ansvarig forskare

Gisela Nyberg

Våra forskare

 • Susanne Andermo, affilierad forskare, PhD i medicinsk vetenskap
 • Carla Nooijen, affilierad forskare, PhD i rehabiliteringsmedicin.
 • Eva Norén Selinus, affilierad forskare, PhD, överläkare i barnpsykatri
 • Amanda Lönn, affilierad forskare, PhD i idrottsvetenskap
 • Emerald Heiland, affilierad forskare, PhD i medicinsk vetenskap
 • Emil Bojsen-Møller, affilierad forskare, PhD i idrottsvetenskap

Finansiering

Vi har tacksamt tagit emot stöd till vår forskning om fysisk aktivitet, hållbarhet och hjärnhälsa från:

 • Kunskaps- och kompetensstiftelsen
 • Vetenskapsrådet
 • Skandia Idéer för livet
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Gymnastik och Idrottshögskolan
 • Samarbetande företag och organisationer (se nedan)

Kontakt

Maria Ekblom, forskningsledare, professor, Institutionen för Fysisk aktivitet och hälsa.

Elisabeth Möller, projektkoordinator, Institutionen för Fysisk aktivitet och hälsa.

Nyhetsbrev

Prenumerera på E-PABS nyhetsbrev för att få uppdateringar om vår forskning, seminarier och annat spännande.

Kontaktadress för intresseanmälan: hjarnhalsa@gih.se

Hitta på sidan

Kontakt

 • Maria Ekblom´s profilbildProfessor, biträdande prefekt, studierektorMaria Ekblommaria.ekblom@gih.se08-120 53 736
 • Elisabeth Möller´s profilbildProjektkoordinatorElisabeth Möllerelisabeth.moller@gih.se08-120 53 896
Senast ändrad:1 Jul 2024