Framställande av avhandling

Det är mycket att tänka på när du ska disputera eller skriva en licentiatuppsats. Till exempel ska din avhandling se ut på ett visst sätt. Här finns information om vad som gäller för mallar och tryck.

Avhandlingar på spikplatta i GIH:s bibliotek

Enhetligt utseende

Avhandlingar som ges ut vid GIH ska ha ett enhetligt omslag och utseende som går i linje med högskolans grafiska profil.

Boken består av tre delar:

 • Inlaga (innehåll)
 • Omslag
 • Spikblad

Nedan kan du läsa riktlinjer för hur avhandlingens olika delar ska utformas.

Riktlinjer för utformning

Bokens mått ska vara 170x240 mm.

Inlagan är bokens innehåll, det vill säga allt förutom omslaget.

För inlagan, den så kallade ”kappan”, ska du använda en särskild mall. Tänk på att läsa anvisningen nog innan du använder mallen.

Anvisningar och mall för inlaga hittar du på sidan Dokument för slutförande.

Utformning av avhandlingens omslag ska ske enligt GIH:s grafiska profil.

Observera att om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska ska du använda en engelsk mall för omslag. Denna finns att välja i tryckeriets doktorandportal som du nedan kan läsa mer om under rubriken ”Doktorandportal för tryck”.

Omslagsfärg

 • Blått omslag för doktorsavhandling.
 • Grått eller gult omslag för licentiatuppsats.

Innehåll

Nedan finns riktlinjer för vad som ska finnas med på omslagets olika delar.

Framsida

 • Avhandlingens rubrik och underrubrik
 • Författarens namn
 • Texten ”Doktorsavhandling vid Gymnastik- och idrottshögskolan” alternativt ” Doctoral Thesis at GIH – The Swedish School of Sport and Health Sciences”.

Omslagets framsida kan ha en bild med fast placering. Bilden ska vara högupplöst i minst 300 dpi i eps- , tiff- eller jpg-format. Var noga vid val av bild så att bilden håller rätt upplösning. Väljer du att inte ha en bild används GIH:s emblem som du kan se från exempel ovan.

Rygg

 • Författarens namn
 • Avhandlingens huvudrubrik
 • Årtal

Baksida

 • Text om avhandlingens innehåll och allmänna forskningsbakgrund om cirka 1 400–1 650 tecken inklusive mellanslag.
 • Författartext med bild om cirka 600–630 tecken inklusive mellanslag. Texten kan också ange handledare.
 • Om avhandlingsarbetet skett i samarbete med annat lärosäte eller myndighet kan även detta anges med samarbetspartnerns logotyp och namn placerat på angiven plats.

Skapa pdf

När du är klar med omslaget kan du ladda ned en pdf på omslaget för förhandsgranskning, utan att beställa tryck. Mejla en pdf med omslag och inlaga till kommunikationsansvarig för genomgång av omslag och inledande delar av kappan.

Om du skriver en licentiatuppsats kan du skapa hela avhandlingen som pdf i tryckeriets doktorandportal. Du kan läsa mer under rubriken ”Doktorandportal för tryck” nedan. Därefter kopierar du upp den på GIH, och efter att uppsatsen godkänts trycker du upp boken i rätt format via doktorandportalen.

För tryck av avhandlingar har GIH ett avtal med US-AB på KTH. Avhandlingen skapas via deras digitala doktorandportal.

Spikbladet innehåller uppgifter om tid och plats för disputationen, avhandlingens titel samt abstract, och ska läggas löst i bokens första del.

Spikbladet skapas automatiskt när du registrerar din avhandling i DiVA. Det skickas därefter till biblioteket som korrekturläser. Därefter skickas det tillbaka till dig via e-post som pdf så att du kan trycka upp det.

Tryck av spikblad beställs via tryckeriets doktorandportal direkt efter avhandlingens färdigställande.

Abstract

Ett abstract är en sammanfattning som kortfattat återger uppsatsens innehåll. Abstractet ska vara på engelska och maximalt omfatta 2 500 tecken inklusive blanksteg.

Utöver "Title" ska abstractet innehålla:

 • Background
 • Material and methods
 • Results and discussion
 • Conclusions

Ovanstående delar skrivs som löpande text utan rubriker.

Kontakt

Nedan hittar du kontaktpersoner beroende på vad din fråga gäller.

För frågor om tidplan och finansiering, kontakta utbildningsledare Maria Ekblom.

För frågor om registrering i DiVA, kontakta bibliotekarie Karin Jäppinen.

För frågor om omslag, kontakta kommunikatör Sofie Kierkegaard.

För frågor om tryck, kontakta IT- och kommunikationschef Sebastian Zander.

 

Kortadress till denna sida är www.gih.se/avhandlingsmall

Hitta på sidan

Senast ändrad:5 Maj 2023