Uppläggning av utbildning på forskarnivå

GIH:s utbildning på forskarnivå omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Doktorand analyserar aktiv fysisk aktivitet

Flervetenskapliga angreppssätt

Inom ämnet idrottsvetenskap utforskas all fysisk aktivitet med målet att främja hälsa och välbefinnande, prestation och estetisk upplevelse. Frågeställningarna ställer ofta krav på flervetenskapliga angreppssätt. Vid GIH uppfylls detta krav genom förekomsten av idrottsvetenskaplig forskning inom humanbiologi, humaniora och samhällsvetenskap.

Idrottsvetenskaplig forskning kräver både bred och djup kompetens inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Integrering av teori och praktik respektive multidisciplinär forskning kännetecknar kunskapsbildning inom ämnet.

Uppläggning och innehåll

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om forskarutbildningens upplägg och innehåll.

Hitta på sidan

Senast ändrad:25 Nov 2022