Doktorandrådet

Doktorandrådet finns för öka forskarstuderandes inflytande och främja gemensamma intressen. Rådet består av doktorandrepresentanter från GIH:s institutioner.

Illustration av två personer som sitter och arbetar med dator och surfplatta

Tre huvudområden

Doktorandrådet arbetar för att tillvarata forskarstudenters intressen inom huvudsakligen tre områden:

  • Arbetssituationen på GIH, inklusive arbets- och studiemiljöfrågor och karriärutveckling.
  • Utveckling av kurserbjudanden, handledning, doktorandseminarier och olika akademiska aktiviteter.
  • Social miljö, aktiviteter och gemenskap.

Doktorandrådet jobbar också aktivt med representation i olika styrelse-, och nämnduppdrag.

Doktorandrådets sammansättning

Ordförande

Karin Kjellenberg, doktorand i idrottsvetenskap

Ledamöter

Sara Hoy, doktorand i idrottsvetenskap

Christopher Engdahl, doktorand i idrottsvetenskap och högskoleadjunkt

Therese Waerner, doktorand i idrottsvetenskap

Olga Tarassova, doktorand i idrottsvetenskap

Lisa Svärling, doktorand i idrottsvetenskap

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/doktorandradet

Hitta på sidan

Kontakt

  • Sara Hoy´s profilbildDoktorandSara Hoysara.hoy@gih.se08-120 53 847
Senast ändrad:21 Mar 2023