I uppsatser

Att samarbeta med studenter under examensarbetet innebär goda möjligheter för alla inblandade. Ni som organisation etablerar kontakt med studenter som är på väg att ta examen, och studenten får värdefulla kontakter inför det kommande arbetslivet.

Doktorand bläddrar i papper

Examensarbete

I de flesta av våra utbildningar ingår ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng, som även kallas examensarbete eller uppsats. Många av våra studenter väljer att genomföra sina arbeten tillsammans med bland annat idrottsföreningar, näringsliv och offentlig sektor, beroende på vilket program de läser.

Hur går det till?

Ett examensarbete omfattar antingen 10 veckor (15 högskolepoäng) eller 20 veckor (30 högskolepoäng) och genomförs oftast i slutet av en utbildning.

Arbetet planeras och genomförs utifrån bägge parters behov, både er som organisation och studenten. I dialog med studenten och dennes handledare på GIH kommer ni överens om den bästa lösningen för just ert samarbete.

Hur går jag till väga?

Om du är intresserad av att samarbeta med våra studenter i deras examensarbete, kontakta studierektor vid respektive program och presentera era idéer om ett lämpligt uppdrag.

Ämneslärarprogrammet

Jonas Jones

Marie Nyberg

Sport Management-programmet

Joakim Åkesson

Tränarprogrammet

Dan Wiorek

Hälsopromotionsprogrammet

Maria Fernström

Mastersprogrammet

Elin Ekblom Bak

Hitta på sidan

Senast ändrad:11 Mar 2024