I hälsoprojektet

I hälsoprojektet får du som är senior möjlighet att träna och göra hälsotester under ledning av GIH-studenter. Du kan delta i grupper med fysisk aktivitet och få individuell hälsorådgivning.

Äldre kvinna tränar med hantlar

Vad är hälsoprojektet?

Hälsoprojektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om seniorer som är 65 år och äldre. Som deltagare får du träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester tillsammans med GIH:s studenter, under ledning av lärare och läkare.

Syftet med projektet är att undersöka effekten av träning för äldre. Förutom seniorer kan även personer i alla åldrar som har depression och/eller ångest som rekryterats via sjukvården delta.

Projektet drivs både på GIH och i kommunal regi, i samarbete med till exempel Solna och Lidingö kommun.

Så går det till

Hälsoprojektet genomförs under två månader, från slutet av februari till maj, då deltagarna får utföra olika fysiska aktiviteter som till exempel styrketräning, motionsgympa och cirkelträning.

Hälsotester genomförs dels innan träningsperioden börjar för att se vilken nivå deltagarna ligger på vid start, dels efter träningsperiodens slut för att se om det blivit förbättringar eller försämringar. Under testerna mäts bland annat styrka, kondition, balans, rörlighet, puls och blodtryck. Alla deltagare får dessutom svara på en enkät om levnadsvanor.

Så anmäler du dig

Om du är intresserad att vara med i hälsoprojektet kan du skriva upp dig under Fri träning på GIH som äger rum måndagar, onsdagar och fredagar lunchtid klockan 11.45–12.45 i gymnastiksal 1.

Anmälningar tas emot från mitten av december till början av januari.

Kontakt

För frågor om hälsoprojektet på GIH, kontakta högskolelektor Eva Andersson på e-post eva.andersson@gih.se eller på telefon 08-120 53 791.

Behandling av personuppgifter

Vid deltagande i hälsoprojektet behöver GIH behandla personuppgifter för att kunna erbjuda träningsformer som passar dina önskningar och mål.

Film om hälsoprojektet

Möt några av de seniorer som deltar i hälsoprojektet på GIH.


Kortadress till denna sida: www.gih.se/halsoprojektet

Hitta på sidan

Kontakt

  • Eva Andersson´s profilbildDocent, högskolelektorEva Anderssoneva.andersson@gih.se08-120 53 791

Anmälan

Om du är intresserad att vara med i hälsoprojektet kan du anmäla dig under Fri träning på GIH.

FriskvårdslotsningFriskvårdslotsen tar emot dig som fått FaR

Fri träningDelta i styrketräning och motionsgymnastik

Samarbeta med ossBygg relationer med framtida medarbetare

Senast ändrad:24 Nov 2022