Genom friskvårdslotsning

Välkommen till Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan. Här tar vi emot dig som vill ha stöd till beteendeförändring gällande exempelvis fysisk aktivitet, matvanor eller stress.

Två personer sitter och samtalar

Friskvårdslotsmottagningen

GIH:s Friskvårdslotsmottagning erbjuder stöd till beteendeförändring gällande fysisk aktivitet, matvanor eller stress till personer 18 år eller äldre.

Du kan ha fått ett ”Fysisk aktivitet på recept” (FaR) förskrivet av din vårdgivare, eller själv söka till mottagningen. Du kan i övrigt vara fullt frisk, eller ha något underliggande tillstånd såsom diabetes, högt blodtryck, artros, cancer, depression eller övervikt. Syftet är att stötta dig i din beteendeförändring för att främja hälsa, förebygga och/eller behandla sjukdom.

Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvården och utförs av studenter under utbildning vid GIH, med handledning av erfarna lärare, fysioterapeuter, psykologer och läkare. Har du fått ett FaR av din vårdgivare, är det den som har det medicinska ansvaret.

Lotsmottagningen öppen under hösten

Friskvårdslotsmottagningen är en studentdriven mottagning. Mottagningens verksamhet är därför enbart öppen under hösten. Däremot går det bra att du som vårdgivare skickar nya FaR-recept till mottagningen även på vårterminen, vilka följs upp via telefon och erbjuds lotsning till hösten. Detsamma gäller dig som söker själv, du kan anmäla ditt intresse under hela året. Vi återkopplar till dig via mejl

Så får du lotsning

Om du har du fått FaR förskrivet av din vårdgivare, eller om du själv känner behov av stöd i din beteendeförändring, har du möjlighet att erbjudas gratis vägledning och stöd av studenter under utbildning på Friskvårdslotsmottagningen på GIH.

Kontakten sker genom en initial fysisk träff på GIH, alternativt via digitalt möte eller via telefon. Ni kommer sedan boka in tre uppföljande stödsamtal tillsammans

Så funkar det om du fått ett FaR av din vårdgivare

  • Informera din vårdgivare om att du vill ha kontakt med en friskvårdslots från GIH. Om du fått FaR kan du också kontakta Friskvårdslotsmottagningen direkt. Se informationsblad nedan.
  • Vid ditt besök på Friskvårdslotsmottagningen får du hjälp att gå igenom ditt FaR samt stöd och vägledning för att följa det.
  • Efter ett initialt samtal har du tre uppföljande samtal med din lots inom 2-3 månader. Uppföljningen är till för att erbjuda vidare vägledning och stöd om du behöver det.
  • Lotsningen på GIH är kostnadsfri, men aktiviteter hos andra friskvårds- eller idrottsaktörer bekostar du själv.
  • Du kan när som helst avbryta stödet från friskvårdslotsen.

Så funkar det om du själv söker till mottagningen

  • Du anmäler intresse för beteendeförändringsstöd på Friskvårdsmottagningen genom att mejla mottagningen på lotsmottagningen@gih.se
  • Ange då namn, ålder, föredragen kontaktväg och kontaktuppgifter (mejl eller telefon), vad du skulle vilja ha beteendeförändringsstöd för, samt om det finns någon annan information som lotsen skulle behöva veta inför era samtal. Vi tar främst emot personer som söker för att få stöd till att bli till exempel mer fysiskt aktiva, förbättra sina matvanor, sänka en för hög upplevd stress eller förbättra sin återhämtning i vardagen.
  • Vi kontaktar dig på mejl inom kort.
  • Lotsningen på GIH är kostnadsfri, men aktiviteter hos andra friskvårds- eller idrottsaktörer bekostar du själv.
  • Du kan när som helst avbryta stödet från friskvårdslotsen.

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Här kan du läsa mer om vad FaR; vad det är, vem som kan få det och hur vårdgivare kan samverka med oss.

FaR står för Fysisk aktivitet på Recept och innebär ett samtal mellan vårdgivare och patient där man individanpassar fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdom.

Ordinationen skrivs ner och anger vilken typ av aktivitet, hur länge och hur ofta patienten bör ägna sig åt aktiviteten. Aktiviteter som ges på receptet utförs utanför hälso- och sjukvården, antingen på egen hand eller i en organiserad aktivitet hos någon aktivitetsarrangör till exempel Korpen och liknande organisationer, gym, privata företag, patientförening eller pensionärsorganisation.

FaR ska ges till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet och särskild risk. Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal och skriftlig ordination av fysisk aktivitet, samt särskild uppföljning för att stödja patienten att hålla fast vid beteendeförändringen.

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på en hög intensitetsnivå.

Är du intresserad av att kunna erbjuda dina patienter vidare lotsning på GIH? Välkommen att kontakta oss för att registrera din enhet.

Uppge namn, vårdenhet och kontaktuppgifter så kommer någon av våra ansvariga lotsar höra av sig. Nedan finns vidare information om Friskvårdslotsmottagningen för dig som förskrivare.

Kontakt

Kontakta Friskvårdslotsmottganingen på:
E-post: lotsmottagningen@gih.se

Ansvarig för Friskvårdslotsmottagningen är professor Elin Ekblom Bak.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/lotsmottagningen

Hitta på sidan

Kontakt

Barbro Franzén deltar i Hälsoprojektet

HälsoprojektetIndividuell hälsorådgivning för seniorer

Fri träningDelta i styrketräning och motionsgymnastik

Samarbeta med ossBygg relation med framtida medarbetare

Senast ändrad:3 Jul 2024