Genom friskvårdslotsning

Välkommen till Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan. Här tar vi emot dig som fått Fysisk aktivitet på recept, FaR, och behöver hjälp att komma i gång med fysisk aktivitet.

Två personer sitter och samtalar

Friskvårdslotsmottagningen

GIH:s Friskvårdslotsmottagning erbjuder personer i alla åldrar som fått FaR individanpassat stöd och vägledning för att bli mer fysiskt aktiva. Det kan handla om personer med diabetes, högt blodtryck, artros, cancer, depression, övervikt eller som generellt behöver bli mer fysiskt aktiva. Syftet är att anpassa den fysiska aktiviteten så att individen främjar sin hälsa, förebygger och/eller behandlar sjukdom.

Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvården och utförs av studenter vid GIH, med handledning av erfarna lärare, fysioterapeuter och läkare. Vårdgivaren inom hälso- och sjukvården har dock det medicinska ansvaret.

Nya lotsningar på hösten

Lotsmottagningen startar upp ny lotsning för personer med FaR enbart på höstterminen. Däremot går det bra att skicka nya recept till mottagningen även på vårterminen, vilka följs upp via telefon och erbjuds lotsning till hösten.

Kontakten sker först och främst genom att patienten besöker GIH, alternativt via telefon.

Lotsprojektet samverkar med

Så får du lotsning

Om du har du fått FaR förskrivet av din vårdgivare, har du möjlighet att via GIH erbjudas vägledning och stöd på Friskvårdslotsmottagningen.

Så funkar det

  • Informera din vårdgivare om att du vill ha kontakt med en friskvårdslots från GIH. Om du fått FaR kan du också kontakta Friskvårdslotsmottagningen direkt.
  • Vid ditt besök på Friskvårdslotsmottagningen får du hjälp att gå igenom ditt recept samt stöd och vägledning för att följa det.
  • Telefonuppföljning sker efter en, tre och sex månader. Uppföljningen är till för att erbjuda vidare vägledning och stöd om du behöver det.
  • Lotsningen på GIH är kostnadsfri, men aktiviteter hos andra friskvårds- eller idrottsaktörer bekostar du själv.
  • Du kan när som helst avbryta stödet från friskvårdslotsen.

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Här kan du läsa mer om vad FaR; vad det är, vem som kan få det och hur vårdgivare kan samverka med oss.

FaR står för Fysisk aktivitet på Recept och innebär ett samtal mellan vårdgivare och patient där man individanpassar fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdom.

Ordinationen skrivs ner och anger vilken typ av aktivitet, hur länge och hur ofta patienten bör ägna sig åt aktiviteten. Aktiviteter som ges på receptet utförs utanför hälso- och sjukvården, antingen på egen hand eller i en organiserad aktivitet hos någon aktivitetsarrangör till exempel Korpen och liknande organisationer, gym, privata företag, patientförening eller pensionärsorganisation.

FaR ska ges till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet och särskild risk. Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal och skriftlig ordination av fysisk aktivitet, samt särskild uppföljning för att stödja patienten att hålla fast vid beteendeförändringen.

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på en hög intensitetsnivå.

Är du intresserad av att kunna erbjuda dina patienter vidare lotsning på GIH? Välkommen att kontakta oss för att registrera din enhet.

Uppge namn, vårdenhet och kontaktuppgifter så kommer någon av våra ansvariga lotsar höra av sig. Nedan finns vidare information om Friskvårdslotsmottagningen för dig som förskrivare.

Kontakt

Kontakta Friskvårdslotsmottganingen på:
E-post: lotsmottagningen@gih.se
Telefon: 08-120 53 767

Ansvarig för Friskvårdslotsmottagningen är Elin Ekblom Bak, docent och högskolelektor i idrottsvetenskap.

Ansvariga lotsar är hälsopedagogerna Cassandra Spoonberg och Sara Peterson.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/lotsmottagningen

Hitta på sidan

Kontakt

Barbro Franzén deltar i Hälsoprojektet

HälsoprojektetIndividuell hälsorådgivning för seniorer

Fri träningDelta i styrketräning och motionsgymnastik

Samarbeta med ossBygg relation med framtida medarbetare

Senast ändrad:15 Mar 2023