I handikappidrottsföreningen

Handikappidrottsföreningen GIH HIF erbjuder anpassad fysisk aktivitet för elever med särskilda behov.

Flicka och man som spelar innebandy

GIH:s handikappidrottsförening

Gymnastik- och idrottshögskolans handikappidrottsförening, GIH HIF, arbetar för att:

  • våra studenter ska få handledning och praktisk träning i att leda anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar.
  • ge barn och ungdomar med lättare funktionsnedsättningar möjlighet till motorisk träning tillsammans med andra med liknande svårigheter och att få träna på sin egen nivå och på sina villkor.

GIH HIF är medlem i Stockholms Handikappidrottsförbund och Riksidrottsförbund.

Vem kan vara med?

GIH HIF riktar sig till barn och ungdomar med lättare funktionsnedsättningar, till exempel neuropsykiatriska- och/eller motoriska funktionsnedsättningar. Deltagarna måste klara av att till viss del lämnas till en oerfaren lärarkandidat, samt att byta om och duscha på egen hand, alternativt med hjälp av assistent eller förälder.

I gruppen finns det plats för 15 personer, och nya deltagare tas in i mån av plats.

Assistenter och föräldrar är välkomna att titta på träningen från en närliggande sal.

Hur fungerar det?

Träningen äger rum i GIH:s gymnastiksalar. Ledarna är utbildade idrottslärare med specialkompetens samt studenter som snart är klara med sin utbildning.

Vi tränar motoriska basfärdigheter, perception med mera genom lek, dans och redskapsbanor. Vi gör olika koncentrations-, kreativitets- och koordinationsövningar, övningar för kropps-, rums- och tidsuppfattning samt social träning för att stärka individens självbild, självförtroende och motoriska förmåga.

Under vårterminen är GIH-studenter med under träningarna för att lära känna och träna barnen. Det innebär i princip att varje barn får en egen vuxenkompis.

Under höstterminen är det GIH-studenter som har gått kursen Specialpedagogik som planerar och leder lektionerna tillsammans med de utbildade idrottslärarna.

Träningstider

Träningarna äger rum på onsdagar klockan 16.30–17.45.

Anmälan

Anmälan sker via nedanstående blankett och skickas till:

Studentkåren GIH-HIF
Box 5626
114 86 Stockholm.

Kontakt

Niklas Sköldhammar, ordförande
E-post: gih-hif@hotmail.com

För frågor om kötid och vad som görs under träningarna, skicka e-post till gih-hif@hotmail.com.

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan, skicka e-post till gih-hif@hotmail.com.

Hitta hit

Gymnastik- och idrottshögskolan ligger på Lidingövägen 1, vid Stockholms stadion.

Närmaste tunnelbanestation är Stadion.


Kortadress till denna sida: www.gih.se/hif

Hitta på sidan

Anmälan

Anmälan sker via en blankett som skickas in till GIH HIF.

Senast ändrad:24 Nov 2022