Friskvårdslotsning

Välkommen till Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan.

På GIH:s friskvårdslotsmottagning erbjuds personer som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) förskrivet, i samverkan med vårdgivare, ett individanpassat motivationsstöd och vägledning av hälsopedagogstudenter under utbildning.

Här finns både

Vad är FaR?

FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär ett samtal mellan vårdgivare och patient där man individuellt anpassar fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdom. Fötter som går i trappa

Ordinationen skrivs ner och innehåller vilken typ av aktivitet man kommit överens om och hur länge och hur ofta man bör ägna sig åt aktiviteten. Aktiviteter man får på receptet utför man utanför hälso- och sjukvården, antingen på egen hand eller i en organiserad aktivitet hos någon aktivitetsarrangör till exempel Korpen och liknande organisationer, gym, privata företag, patientförening eller pensionärsorganisation.

Lotsmottagningen

Lotsmottagningen på GIH ska fungera som en länk från och med förskrivningen av FaR inom hälso- och sjukvården till att personen med FaR blir mer fysiskt aktiv, antingen via egenaktivitet eller hos någon friskvårds- och idrottsaktör.

Grafik över lotsmottagningen

Kontakt

Om du vill kontakta lotsmottagningen så gör det i första hand via e-postadressen nedan.

E-post: lotsmottagningen@gih.se

Telefon: 08-120 537 67 (oregelbundet bemannad)

  • Ansvarig lots

  • Fysioterapeut Linnéa Roos 

Huvudansvarig

Elin Ekblom Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap

Samverkan

Lotsprojektet samverkar med Stockholms läns landsting och Stockholms FaR-ledarnätverk.

Läs om hur lotsmottagningen fungerar

Läs pressmeddelandet om lotsmottagningen

Adress till denna sida: www.gih.se/lotsmottagningen

Intervju med lotsen

GIH lotsar till fysisk aktivitet
Läs om Linnéa Roos som möter dig som har fått Fysisk aktivitet på recept, FaR-recept.

Läs om lotsmottagningen

Lotskontakt

Ansvarig lots/fysioterapeut:
Linnéa Roos

E-post: lotsmottagningen@gih.se
Telefon: 08-120 537 67