Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Masterpresentationer om stress, antioxidanter och hjärnhälsa hos skolungdomar

Välkommen till ett seminarium där två mastersstudenter presenterar sina examensprojekt på GIH. Emilia Karlsson studerar stress och kognitiva funktioner hos skolungdomar, och Martina Pensa tittar på antioxidantintag och psykisk hälsa hos skolungdomar.

Om seminariet

I detta seminarium presenterar de två mastersstudenterna Emilia Karlsson och Martina Pensa sina examensarbeten under handledning av GIH-forskaren Björg Helgadottir. Deras arbeten baseras på data från E-PABS-projektet ”Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner hos skolungdomar”. I seminariet ges studenterna möjlighet att öva inför sin slutliga examination och få feedback från forskarkollegor.

”Samband mellan stress och kognitiva funktioner hos ungdomar och den potentiella moderatorn fysisk aktivitet.” (av Emilia Karsson)

I presentationen delar Emilia Karlsson resultaten från sin masteruppsats där hon har undersökt om det finns ett samband mellan stress och kognitiva funktioner och om att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet eller inte kan moderera sambanden.

Emilia Karlsson har en kandidat i fysioterapi och studerar på masterprogrammet i idrottsvetenskap på GIH.

”Relationen mellan intag av antioxidanter och ångestsymtom hos svenska ungdomar.” (av Martina Pensa)

I presentationen utforskar Martina Pensa hur kostintag av antioxidanter påverkar psykisk hälsa hos ungdomar, specifikt genom att undersöka ångest, psykosomatiska symtom och övergripande livskvalitet.

Martina Pensa studerar masterprogrammet i nutrition på Karolinska Institutet.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 2 maj klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Kontakt

Senast ändrad:24 Apr 2024