Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Masterstudenter presenterar sina arbeten inom kognitiva svårigheter och stress hos ungdomar

Välkommen till ett seminarium med två Masterstudenter som presenterar sina uppsatsarbeten på GIH. Ila Iverson studerar allvarliga kognitiva svårigheter och matosäkerhet bland amerikanska tonåringar, och Liene Jepse studerar effekterna av en skolbaserad intervention med fysisk aktivitet på stressnivåer hos svenska ungdomar.

Om seminariet

Ila Iverson och Liene Jepse är Masterstudenter på Karolinska Institutet och gör sina examensarbeten hos forskargruppen E-PABS på GIH, med professor Gisela Nyberg som handledare. Detta seminarium ger studenterna möjlighet att öva inför sin slutexamination och få feedback från forskarkollegorna.

”Allvarliga kognitiva svårigheter är förknippade med matosäkerhet bland tonåringar i USA” (av Ila Iverson)

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan föräldrarnas rapporterade allvarliga kognitiva svårigheter och matosäkerhet hos tonåringar, efter statistisk justering för faktorer som är kända för att vara förknippade med kognitiva svårigheter, såsom neurologiska utvecklingsrubbningar, psykiatriska tillstånd och ogynnsamma barndomsupplevelser.

Ila Iverson har en kandidatexamen i psykologi från University of British Columbia i Kanada, och studerar på Karolinska Institutets masterprogram i global hälsa.

”Effekter av en flerkomponent- och skolbaserad intervention på stressnivåer hos ungdomar: en kluster-randomiserad kontrollerad pilotstudie” (av Liene Jepse)

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om en skolbaserad intervention med flera komponenter under en utökad skoldag kan minska stressnivåerna hos åttondeklassare. Den sex månader långa interventionen bestod av en förlängd skoldag med tre timmar i veckan med olika fysiska aktiviteter, promenad med ljudbok och läxhjälp. Den kombinerade effekten av dessa aktiviteter på stress är outforskad. Pilotstudien, som genomfördes i Stockholm 2021/2022, ingår i en större GIH-studie som är ett delprojekt inom E-PABS: Skolprojektet för hjärnhälsa – En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation hos ungdomar.

Liene Jepse har en kandidatexamen i hälsovård från Riga Stradins University i Lettland, och studerar på masterprogrammet i folkhälsa med inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention på Karolinska Institutet.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

När: Torsdag 11 april klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Kontakt

Senast ändrad:27 Mar 2024