Lärosal 1505 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Luktfunktion och kognitivt åldrande – resultat från SNAC-K studien

Välkomna till ett seminarium om luktsinnets försämring vid åldrande och kopplingen till kognitiv funktion med forskaren Erika Jonsson Laukka från Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet.

Om seminariet

Erika Jonsson Laukka kommer i detta seminarium att presentera data på luktnedsättning vid åldrande och hur luktsinnets förmåga vid baslinjen är kopplad till senare utveckling av demens och kognitiv försämring i ett populationsbaserat urval av äldre individer.

Erika är docent i psykologi och lektor i åldrande, neuropsykologi and hjärnavbildning på Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet. Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 25 april klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1505 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Kontakt

Senast ändrad:27 Mar 2024