Kom och diskutera forskning!

Vill du snacka vetenskapliga artiklar tillsammans med andra studenter? Välkommen till ”Journal club”, som är startad och drivs av befintliga GIH-studenter.

Håll dig uppdaterad inom aktuell forskning

I "Journal club" ses studenter och diskuterar olika utvalda forskningsartiklar. Det är en utmärkt möjlighet att hålla sig uppdaterad inom forskningen, lära sig av varandras erfarenheter och möta andra med stort vetenskapligt intresse.

Hur går det till?

Inför varje träff läser alla en forskningsartikel som valts ut gemensamt vid det förgående tillfället. Under träffen diskuteras sedan artikeln och gruppen hjälps åt att tolka syfte, metod, resultat och artikelns struktur, samt hur artikeln kan användas ur ett praktiskt perspektiv.

Varje träff pågår cirka 45 minuter.

Det finns inga krav på tidigare kunskap och det är självklart helt kostnadsfritt.

När ses "Journal club"?

"Journal club" äger rum på torsdagar klockan 12.15–13.00 på GIH.

Intresserad?

Kontaktal Magnus Alnesjö på magnus.alnesjo@student.gih.se om du är intresserad av att delta, eller om du har några frågor.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:4 Sep 2023