GIH:s handikappidrottsförening

Anpassad fysisk aktivitet för elever med särskilda behov.

GIH – HIF betyder Gymnastik- och idrottshögskolans handikappidrottsförening. Vi har en dubbel målsättning:

  1. Att studenterna på Gymnastik- och idrottshögskolan ska få praktisk träning och handledning i att leda anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar. 
  2. Att ge barn och ungdomar med lättare funktionshinder möjlighet till motorisk träning tillsammans med andra med liknande svårigheter och att få träna på sin egen nivå och på sina villkor.

Hur arbetar vi?

Vi är medlemmar i Stockholms Handikappidrottsförbund och Riksidrottsförbund och tar ut en avgift på 400:- kr per termin och en medlemsavgift på 100:- per läsår. För pengarna betalar vi ledarnas arvoden och köper specialredskap med mera till träningen.

Vi använder gymnastiksal Gs1 och vid behov Gs2. Ledarna är utbildade idrottslärare med specialkompetens samt studenter som snart är klara med sin utbildning.  

Vi tränar motoriska basfärdigheter, perception med mera genom lek, dans och redskapsbanor. Vi har koncentrations-, kreativitets- och koordinationsövningar, övningar för kropps-, rums- och tidsuppfattning samt social träning på vårt program för att stärka individens självbild, självförtroende och motorisk förmåga.  

På vårterminen vid träningstillfällena på onsdagar mellan klockan 16.30-17.45 har vi en GIH-klass som assisterar. Studenterna skall lära känna barnen och träna dem – så i princip får varje barn en egen vuxen kompis att vara med. Varje GIH-klass har 4 gånger praktisk ledarträning i våra grupper, så varje deltagare får byta kompis när vi får en ny GIH-klass. På höstterminen är det studenter som har gått kursen Specialpedagogik på GIH som planerar och leder lektionerna tillsammans med de utbildade idrottslärarna! 

Våra elever

Vi har en grupp på 15 elever där vi har blandade åldrar mellan 7 år till cirka 27 år.

Vi ser på elevernas utvecklingsnivå och nya barn kommer in i mån av plats. Elevernas funktionshinder varierar. Vi har barn med neuropsykiatriska- och/eller motoriska funktionsnedsättningar. Barnen måste dock klara någorlunda att lämnas till en oerfaren lärarkandidat. Ombyte och dusch måste de klara själva eller med hjälp av egen assistent eller förälder.

Assistenter och föräldrar är välkomna att titta på från en sal med utsikt över gymnastiksalen där vi håller till. 

Anmälan

Deltagarblankett till GIH-HIF

Information

Vid frågor kring kötid eller vad som görs vid lektionstillfällen var vänlig att skicka ett mejl till gih-hif@hotmail.com.
    
Ordförande:
Niklas Sköldhammar
gih-hif@hotmail.com

Sjukanmälan 

Vid sjukanmälan ber vi dig att skicka ett mejl så att vi vet hur många som kommer.

Hitta hit

Adressen är Gymnastik- och idrottshögskolan
Lidingövägen 1, 114 86 Stockholm.

Närmaste tunnelbanestation är Stadion.

Läs vägbeskrivning och se karta på sidan Kontakta GIH.

 

Adress till denna sida: www.gih.se/hif