Krisledning

Denna krisledningsplan omfattar samtliga anställda och studenter vid GIH.

Krisledningsplan GIH

Med kris avser vi händelser som är större än vad verksamheten normalt har beredskap för eller möjlighet att hantera. På det personliga planet kan det exempelvis röra sig om en trafikolycka, sjukdom eller akut dödsfall. En kris kan även drabba en större grupp eller hela organisationen, exempel på en sådan kris kan vara en brand eller ett sabotage.

Länk till sidan Krisledningsgrupp

Krisanvisningar

Nedanstående länkar leder till detaljerade instruktioner för angivna områden:

Dödsfall under arbete på eller i närheten av skolan (sida 8)

Allvarlig personskada under arbete på eller i närheten av skolan (sida 9)

Uppföljningsrutiner (sida 10)

Dödsfall eller allvarlig personskada utanför arbetet eller på fritid (sida 11)

Våld, kraftigt utagerande eller hot på skolan (sida 12)

Brand i skolans lokaler (sida 13-14)

Skada där vitala försörjningssystem slagits ut (sida 15)

Omfattande skadegörelse (sida 16)

Negativ publivering om GIH (sida 17)

Checklista för åtgärder vid större och allvarlig olycka (sida 18)

Larmlista - vid allvarlig händelse (sida 19)

Nyckelpersoner som kan ingå i krisledningsgruppen  (sid 20)