Forskning ska utreda övergrepp i hästmiljö

Det finns idag ingen vetenskaplig forskning om sexuella trakasserier och övergrepp inom hästmiljöer. Stiftelsen Hästforskning har beviljat fyra miljoner för att undersöka hur problemet ser ut inom hästsporten i Sverige och Norge.

Bild på häst och tjej

Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn

Forskningsprojektet ”Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn i Sverige och Norge”, som leds av Susanne Johansson på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Åse Strandbu på Norges idrottshögskola, NIH, ska under två år undersöka erfarenheter och riskfaktorer. I slutet av projektet kommer forskargruppen, som består av sex olika forskare, att utveckla åtgärder i samarbete med hästsektorn för att skydda aktiva från utnyttjande, trakasserier och övergrepp.

– Projektet handlar om trygghet och utsatthet inom hästsport i Sverige och Norge. Det omfattar ridsport, galopp, trav och islandshäst – sporter som engagerar tusentals barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. Huvudfokus är att öka kunskapen om sexuella trakasserier och övergrepp som möjliggörs i den sociala miljön i de här sporterna, men också de omfattande gråzonerna som omgärdar och komplicerar de här problemen ytterligare. Alltså den typ av missförhållanden som uppmärksammats mycket inom hästvärlden under senare år, och de utmaningar som finns för ledare och organisationer att använda den värdegrund man har i de beslut och åtgärder man genomför, säger Susanne Johansson.

Undersöker förekomst och erfarenheter

Under forskningsperioden undersöker forskarna problemet både djupt och brett.

– Vi undersöker förekomsten av trakasserier och övergrepp, och granskar risksituationer och skyddsfaktorer. Vi tittar även på utsatta personers erfarenheter och hur relationer och kulturer kan möjliggöra övergrepp, för att på så sätt bättre kunna motverka sådan utsatthet.

Metoden består två delstudier, en kvantitativ och en kvalitativ, som löper parallellt. Efter det kommer forskarna att samarbeta med ansvariga inom hästsektorn för att kommunicera och implementera resultaten i form av olika preventiva och reaktiva åtgärder. Genom kunskap och samordning av forskning, policy och praktik är målsättningen att få till stånd en förändring.

Nytta på flera nivåer

– Nyttan av ökad kunskap, förståelse och öppenhet bland både aktiva och ledare – barn, ungdomar, vuxna – är stor. Det är viktiga verktyg för att förebygga utsatthet och skapa effektivare insatser. Vi vill också bidra till att skapa en samtalskultur från stallgången till styrelserummet. Den tystnadskultur som alltjämt dominerar är ett av de största problemen och bromsklossarna för en tryggare idrott – både inom hästsport och idrott i allmänhet.

Det som Susanne Johansson ser fram emot i det här projektet är att se en förändring – både som forskare och gammal hästtjej.

– Jag upplever att det finns ett stort engagemang och intresse för trygghetsfrågor och välfärd inom hästvärlden, så jag tror att vi kan bidra både till forskningsområdet och till konkreta, praktiska åtgärder inom hästsektorn. Jag ser också fram emot att genomföra detta med en så kompetent forskargrupp och samtidigt försöka bidra till att skapa en tryggare idrott.

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 för att sammanställa medel för hästforskning i Sverige och Norge.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:15 Jan 2024